Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Ciborium

1. stanovitý přístřešek starokřesťanského oltáře spočívající na 4 sloupech, zván též umbraculum altaris. Mohl zastřešovat i sochy nebo sarkofág.

2. v křesťanské církvi každá nádoba určená k uchování svěcených hostií (eucharistií). Obvykle má tvar širšího kalichu s kuželovitým poklopem. Její typ se vyvinul z monstrance. Nádoba převzala pojmenování právě podle stanovitého poklopu, který kopíroval tvarově baldachýnový přístřešek.

Označení pochází asi ze zvyku rozšířeného ve středověku nechat nádobu viset z klenby oltářního baldachýnu (kiboria) (jinak se obvykle nesprávně odvozuje od lat. cibus – potrava). K uchování konsekrovaných hostií pro přijímání nemocných se používaly hlavně malé krabičky nebo pouzdra (capsa, pyxis) ze slonoviny, dřeva nebo kovu, většinou s víkem pevně spojeným kloubovým závěsem; V raném středověku bývaly i zavěšené eucharistické holubice z kovu s uzavíratelným otvorem na zadní straně. V době gotiky mělo pouzdro mnohoúhelníkový půdorys a víko ve tvaru věže; stavělo se jak z praktických důvodů, tak z důvodu vyjádření úcty na sloupek. C-a byla tehdy malá. Po reformaci se c-a zvětšovala a postupně získala svůj současný zaoblený tvar – tvar kalicha s víkem. Eucharistie v něm byla uchovávána v malém vnitřním pouzdře nebo v hedvábném šátku. V barokní době stoupl počet přijímání svátostí mimo mši a bylo proto zapotřebí větších nádob – kalichů se snímatelným krytem. „Zásobní kalich“ sloužil k uchování i ke konsekraci a rozdílení hostií během mše.

Nádoba může být vyrobena ze stříbra nebo ze zlata, ale vnitřek kalichu musí být vždy zlatý. Obvykle se vyrábí ze stříbra a zlatí se; kalich bývá přikryt víkem s křížkem a zvenčí je překryt hedvábným „pláštíkem“ (tzv. velum), často bohatě vyšívaným. Chudší kostely mívají také skeněná c-a.

C. musí být před prvním použitím požehnáno biskupem nebo delegovaným knězem. C. neumožňuje nahlédnout dovnitř nádoby, narozdíl od ostensorií nebo monstrancí, kde je eucharistie vystavena za sklem nebo horským křišťálem.

Ve východní církvi bývají tyto nádoby obvykle větší a nazývají se artoforia (řecky nádoba na chléb). Pokud jsou v c-u posvěcené hostie, nechávají se u něj na znamení Boží přítomnosti hořet svíčky.

Související pojmy: → hostie, → biskup, → monstrance, → ostensorium, → baldachýn, → eucharistie, → kříž, → kostel, → svěcení/ konsekrace, → reformace, → půdorys, → gotika, → baroko, → oltář, → socha, → sarkofág, → církev východní, → slonovina, → mše.

L:
MÜLLER, Andreas. Lexikon des Kirchenrechts und der römisch-katholischen Liturgie: in Beziehung auf Ersteres mit steter Rücksicht auf die neuesten Concordate, päbstlichen Umschreibungs-Bullen, und die besonderen Verhältnisse der katholischen Kirche in den verschiedenen deutschen Staaten. 2. umgearb., sehr verm. Aufl. Würzburg: Druck und Verlag der Etlinger'schen Buchhandlung, 1839, 819, s. 430.
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl pátý. Praha : Argo, 2002, s. 348.
Ziborium. In: Das grosse Kunstlexikon von P.W. Hartmann [on-line]. BeyArs GmbH: Salzburg [cit. 2013-2-18]. Přístup z: [1]
ciborium. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London [cit. 2014-7-10]. Přístup z: [2]
BERGER, Rupert. Liturgický slovník. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008, s. 95.

Anna Goldmanová 24.11.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777