Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Chrám (temple)

Ch. je 1. obecné označení pro stavbu (svatyni) nebo komplex staveb určenou k bohoslužbám a jiným podobným nebo souvisejícím náboženským účelům. Obvykle je ch. rozdělen na část přístupnou jen kněžím a část přístupnou všemu lidu. Různé náboženské směry mívají i svá specifická označení pro stavby, v nichž se konají náboženské obřady: křesťané – kostel jakožto ch. Páně; židé – synagoga jakožto modlitebna; muslimové – mešita jakožto modlitebna, buddhisté - stúpa a pagoda.

Chrámové stavby jsou po staletí vnímány jako vrcholy stavební činnosti, jakožto architektura, které byla věnována maximální pozornost. Vždy se jednalo o svébytnou typologii, která byla spjatá s liturgií a liturgickými potřebami. Objemy staveb převyšovaly pozemské potřeby člověka, materiál byl pečlivě vybírán. Chrám jako stavební počin člověka věnovaný vyšším ideálům vždy naplňoval vnitřní jistotu, stabilitu vlastního postavení a harmonii žití. Byl jistotou úniku člověka před ranami pozemského osudu a současně nabízel víru v lepší budoucnost.

Historicky vzato je ch. často chápán jako obydlí boha, jako symbol víry a životních jistot. Téměř v každé kultuře a historické epoše byl ch. spojen s člověkem a jeho tvůrčími snahami, které v chrámové architektuře vrcholily.

Příbuznými termíny upřesňujícími význam, resp. významnost ch-u jsou (v křesťanství) katedrála, bazilika a bazilika minor.

V dalším významu je pojem ch. užíván pro 2. označení staveb zasvěcených určitému božstvu - antický ch. antickému božstvu, egyptský ch. egyptským bohům, popř. pro označení stavebního slohu (gotický ch.) nebo dominantního stavebního materiálu (skalní ch.).

V přeneseném a pejorativním významu je 3. pojem ch. užíván v opozici ke slovnímu spojení ch-y ducha vs. ch-y konzumu či spotřeby (obchodní centra).

Související pojmy: → náboženství, → kostel, → mešita, → synagoga, → kněz, → architektura, → památka sakrální, → památka hmotná, → liturgie, → stavba, → symbol, → kultura, → epocha, → modlitebna, → katedrála, → bazilika, → gotika.

L:
HÁJEK, Václav. Architektura, klíč k architektonickým slohům. Praha : GRADA, 2000, s. 209.
VAVERKA, Jiří a kol. Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska. Příbram : Jota, 2004, s. 19.

Šárka Hochová 13.12.2015, Eva Heřmanová 3.1.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Sharky, Zofka777