Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Charta průmyslového dědictví

Ch. p. d. je dokument, který r. 2003 formulovala Mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). Shrnuje obecně platné východisko pro projekty výzkumu, záchrany, pro památkovou ochranu i další užití či transformaci industriálních staveb a areálů. Dokument definuje hodnoty průmyslového dědictví, vyzdvihuje význam jeho identifikace, soupisu a výzkumu.

Průmyslové dědictví je podle Ch. p. d. třeba chápat jako nedílnou součást kulturního dědictví a právní ochrana průmyslového dědictví musí zohlednit jeho zvláštní povahu. Měla by být schopna chránit výrobní celky se strojním vybavením, jejich podpovrchové části i nadzemní konstrukce, areály a soubory budov i průmyslovou krajinu. Území s průmyslovým odpadem by měla být posuzována jak z hlediska ekologického, tak pro svůj archeologický význam.

Mají být stanoveny postupy, které by umožnily rychle reagovat na uzavření významných průmyslových areálů a předejít tak odstranění a zničení jejich důležitých součástí. V případě nutnosti by příslušné úřady měly mít pravomoc zasáhnout a ochránit významné ohrožené areály. V části Udržování a zachování deklaruje charta, že zásahy do průmyslového areálu by měly udržet jeho funkční celistvost, jak je to jen možné a že přednost by vždy měla mít ochrana in situ. Demontáž a přesun staveb či zařízení jsou přípustné pouze tehdy, má-li být původní místo z naléhavých ekonomických nebo společenských potřeb zničeno.

Charta se dále dotýká vzdělávání, prezentace a popularizace, jakožto nejjistější cestu k zachování průmyslového dědictví.

Ch. p. d. přeložilo a zveřejnilo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze[1]

Související pojmy: → dědictví průmyslové, → architektura, → průmysl, → péče památková, → ochrana památková, → stavba, → výzkum, → vzdělávání, → popularizace, → konstrukce, → Mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH.

L: Charta průmyslového dědictví TICCIH [on-line]. Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, © 2014–2018 [cit. 2018-11-24]. Dostupné z: <http://vcpd.cvut.cz/charta-prumysloveho-dedictvi-ticcih/>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt