Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Charta Benátská (Venice charter)

Ch.B. je mezinárodní listina o zachování a restaurování památek a sídel. Byla schválena na II. Mezinárodním kongresu architektů a techniků historických památek v roce 1964. Předcházela jí Athénská charta z roku 1931, která první formulovala moderní přístup památkové péče ke kulturnímu dědictví a přispěla k rozvoji širokého mezinárodního hnutí, které se projevilo zejména v dokumentech národních, v aktivitě ICOMu a UNESCO a v jím založeném Mezinárodním studijním centru pro konzervaci a restaurování kulturních statků.

Ch.B. definuje základní pojmy jako historická památka, říká, v čem spočívají techniky péče o památky - konzervace, restaurování, jak by se mělo postupovat při provádění vykopávek a péči o nalezené předměty. Dokument zároveň určuje, že všechny práce konzervační, restaurátorské a práce na archeologických vykopávkách mají být vždy doprovázeny vyhotovením přesné dokumentace (zprávy analytické a kritické, ilustrované kresbami a fotografiemi). Zprávy mají zachycovat všechny fáze prací i všechny technické a tvaroslovné nálezy zjištěné v průběhu prací; po vyhotovení mají být uloženy v archivech veřejných institucí a být k dispozici badatelům; doporučuje se jejich publikování.

Ch.B. byla několikrát revidována, kupř. v letech 1993, 1995 a nejnověji v roce 2010; poslední verze nese název ICOMOS New Zealand Charter 2010. Revize charty v sobě zahrnuje změny v přístupu ke konzervaci a v památkové péči.

Související pojmy: → charta, → ilustrace, → kresba, → fotografie, → péče památková, → konzervace, → archiv, → restaurování, → dědictví kulturní, → UNESCO, → ICOMOS, → ICOM, → kongres, → architekt, → památka historická.

L: Mezinárodní charta [on-line]. Pavala Martin [cit. 2013-2-26]. Přístup z: [1]; About the ICOMOS NZ Charter [on-line]. ICOMOS: Auckland, New Zealand, © 2012 [cit. 2014-2-26]. Přístup z: [2].

Anna Goldmanová 27.2.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, MONUDET, Zofka777