Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
== Cesty kulturní ==
 
== Cesty kulturní ==
  
'''C.k.''' jako ''produkt turismu představují osobní motiv a způsob trávení dovolené, volného času a rekreace.'' Hlavním cílem návštěvníka je poznání a získání nových prožitků v kulturně zajímavých destinacích. „Základními atributy kulturního turismu je zájem návštěvníků o kulturu, návštěva kulturních zařízení a účast na kulturních akcích či pořadech.“ ('''Tittelbachová''', 2011)  
+
'''C.k.''' jako ''produkt turismu představují osobní motiv a způsob trávení dovolené, volného času a rekreace.'' Hlavním cílem návštěvníka je poznání a získání nových prožitků v kulturně zajímavých destinacích. „Základními atributy kulturního turismu je zájem návštěvníků o kulturu, návštěva kulturních zařízení a účast na kulturních akcích či pořadech.“ ('''''Tittelbachová''''')  
  
Spojení kultury a turismu souvisí s narůstající nabídkou kulturních podnětů a zároveň se zvyšující se poptávkou po kulturním vyžití. Kulturou se v tomto případě rozumí nejen historické památky, umělecké projevy a kulturní akce (festivaly, koncerty, divadelní přehlídky, výstavní projekty apod.), ale i tradiční způsob života místních rezidentů, jejich zvyky, svátky a gastronomie. Produkt turismus je chápán jako komplexní balíček služeb, které návštěvník na své cestě využívá. „Jednotlivé prvky řetězce služeb jsou poskytovány různými subjekty, které v dané destinaci představují ,virtuální firmu‘.“ ('''Palatková a kol.''' 2011)
+
Spojení kultury a turismu souvisí s narůstající nabídkou kulturních podnětů a zároveň se zvyšující se poptávkou po kulturním vyžití. Kulturou se v tomto případě rozumí nejen historické památky, umělecké projevy a kulturní akce (festivaly, koncerty, divadelní přehlídky, výstavní projekty apod.), ale i tradiční způsob života místních rezidentů, jejich zvyky, svátky a gastronomie. Produkt turismus je chápán jako komplexní balíček služeb, které návštěvník na své cestě využívá. „Jednotlivé prvky řetězce služeb jsou poskytovány různými subjekty, které v dané destinaci představují ,virtuální firmu‘.“ ('''''Palatková, Zichová''''')
  
 
Jedním z konkrétních příkladů kulturních cest vedoucích přes území České republiky je ''The Curtain Trail'' (''Stezka železné opony'') na hranicích bývalé politické západní a východní Evropy. Stezka se snaží připomenout tuto historickou etapu dějin a zároveň ukázat současný kulturní vývoj „postižených“ regionů. V celé své délce je vedena jako cyklistická stezka (součást projektu ''EuroVelo'') a zahrnuje bývalé strážní věže a vojenské objekty, muzea (např. ''Muzeum železné opony v Rozvadově''), návštěvnická centra, informační panely a památníky (např. Svatý kříž na Chebsku).
 
Jedním z konkrétních příkladů kulturních cest vedoucích přes území České republiky je ''The Curtain Trail'' (''Stezka železné opony'') na hranicích bývalé politické západní a východní Evropy. Stezka se snaží připomenout tuto historickou etapu dějin a zároveň ukázat současný kulturní vývoj „postižených“ regionů. V celé své délce je vedena jako cyklistická stezka (součást projektu ''EuroVelo'') a zahrnuje bývalé strážní věže a vojenské objekty, muzea (např. ''Muzeum železné opony v Rozvadově''), návštěvnická centra, informační panely a památníky (např. Svatý kříž na Chebsku).

Aktuální verze z 30. 12. 2016, 11:08

Cesty kulturní

C.k. jako produkt turismu představují osobní motiv a způsob trávení dovolené, volného času a rekreace. Hlavním cílem návštěvníka je poznání a získání nových prožitků v kulturně zajímavých destinacích. „Základními atributy kulturního turismu je zájem návštěvníků o kulturu, návštěva kulturních zařízení a účast na kulturních akcích či pořadech.“ (Tittelbachová)

Spojení kultury a turismu souvisí s narůstající nabídkou kulturních podnětů a zároveň se zvyšující se poptávkou po kulturním vyžití. Kulturou se v tomto případě rozumí nejen historické památky, umělecké projevy a kulturní akce (festivaly, koncerty, divadelní přehlídky, výstavní projekty apod.), ale i tradiční způsob života místních rezidentů, jejich zvyky, svátky a gastronomie. Produkt turismus je chápán jako komplexní balíček služeb, které návštěvník na své cestě využívá. „Jednotlivé prvky řetězce služeb jsou poskytovány různými subjekty, které v dané destinaci představují ,virtuální firmu‘.“ (Palatková, Zichová)

Jedním z konkrétních příkladů kulturních cest vedoucích přes území České republiky je The Curtain Trail (Stezka železné opony) na hranicích bývalé politické západní a východní Evropy. Stezka se snaží připomenout tuto historickou etapu dějin a zároveň ukázat současný kulturní vývoj „postižených“ regionů. V celé své délce je vedena jako cyklistická stezka (součást projektu EuroVelo) a zahrnuje bývalé strážní věže a vojenské objekty, muzea (např. Muzeum železné opony v Rozvadově), návštěvnická centra, informační panely a památníky (např. Svatý kříž na Chebsku).

European Route of Historic Theatres je projekt mapující rozvoj divadelnictví a divadelní architektury formou výstav, konferencí a online databáze. Jedním z partnerů projektu je i pražský Institut umění – Divadelní ústav.

Poslední kulturní cestou zasahující také naše území je The European Thermal Route, která vyzdvihuje přírodní a kulturní specifika lázeňských měst – nejznámější z nich jsou např. Karlovy Vary, Bath (Velká Británie), Spa (Belgie) a Vichy (Francie).

Myšlenku a formu kulturních cest sleduje také projekt European Heritage Label (Evropská známka kulturního dědictví), který představuje evropskou obdobu značky UNESCO. Místa s touto „nálepkou“ musí splňovat kritéria historického významu, symboličnosti a kulturní hodnoty pro celou Evropu. Projekt by měl posilovat vědomí evropské identity a sounáležitosti místních obyvatel.

Související pojmy: → turismus, → turismus kulturní, → identita národní, → identita regionální, → identita kulturní, → destinace, → region, → místo, → projekt, → dědictví kulturní, → památka kulturní, → hodnota kulturní, → kultura, → lokalita, → trasa kulturní, → event, → festival, → koncert, → přehlídka, → výstava, → galerie, → tradice, → gastronomie, → památník, → muzeum, → divadelnictví, → architektura divadelní, → databáze, → symbol

L:
PALATKOVÁ, Monika, ZICHOVÁ Jitka. Ekonomika turismu. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 64.
TITTELBACHOVÁ, Šárka. Turismus a veřejná správa. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 140.

Magda Teuchnerová 18.11.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777