Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Centrum kulturní

C.k. je zařízení, jehož cílem je nabízet veřejný prostor lidem bydlícím v jeho blízkosti nebo i v širším okolí, a to ke scházení se, komunikaci, zábavě, osvětě, pasivní participaci na kultuře, ale i k aktivnímu spoluvytváření kultury, popř. k udržování tradic.

C-a.k. nevznikají jako organizace orientující se pouze na jeden žánr, ale jsou z tohoto pohledu universálními multioborově produkčními prostory, kde lze pořádat jak divadelní, filmová, tak i hudební představení, výstavy, přednášky apod. Cílovou skupinou klasických kulturních center je především lokální komunita rezidentů (obce, městské části či čtvrti), a to všech věkových a sociálních skupin. Pojem c.k. lze charakterizovat komunitním zaměřením, tj. záměrnou prací kulturního centra s místními obyvateli na poli kultury a umění).

Za předchůce takto chápaných kulturních center lze považovat bývalé kulturní domy nabízející ale povětšinou jen pasivní participaci na kultuře.

Související pojmy: → centrum kulturní, multifunkční, → art factories, → dům kulturní, → infrastruktura kulturní, → prostor veřejný, → komunikace, → zábava, → osvěta, → kultura, → participace kulturní, → tradice, → folklor, → folklorismus.

Eva Heřmanová 7.9.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777