Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Centrum, České filmové

C.Č.f. bylo založeno roku 2002 s cílem soustavně podporovat a propagovat českou kinematografii a filmový průmysl především v zahraničí. C.Č.f. vzniklo z iniciativy Asociace producentů v audiovizi (APA). Do roku 2013 úzce spolupracovalo s Ministerstvem kultury ČR, které činnost centra finančně podporovalo, od roku 2013 je součástí příspěvkové organizace MK ČR Národního filmového archivu.

K naplnění svých cílů c.Č.f. celoročně realizuje mnoho projektů a aktivit v těchto oblastech:

  • propagační činnost – zastupuje českou kinematografii na významných mezinárodních festivalech a trzích (např. Berlín, Cannes), spolupracuje s přibližně 60 filmovými festivaly a koordinuje propagační aktivity na festivalech v ČR, pořádá filmové přehlídky atp.;
  • publikační činnost – vydává katalogy, DVD, newslettery, publikace o českém filmu a filmovém odvětví;
  • informační činnost – informuje o aktuálním stavu české kinematografie;
  • networking – navazuje a udržuje kontakt s mezinárodním filmovým prostředím zprostředkuje potřebné kontakty mezi filmovými profesionály, a zahraničními institucemi, organizacemi, distribučními společnostmi atd.;
  • konzultační činnost a vzdělávání – komunikace s mezinárodními vzdělávacími programy, organizacemi, koprodukčními trhy, konzultace pro české profesionály.

Na svých stránkách vede databázi českých filmů natočených od roku 1991; databáze vychází z publikací c.Č.f., není úplná. Dále na stránkách zveřejňuje kontakty na instituce, společnosti a další subjekty působící v oblasti audiovize na území České republiky; on-line je k dispozici je také velké množství tiskovin, katalogy a publikace. Nechybí ani seznam důležitých zahraničních festivalů, vybraných filmových trhů, koprodukčních fór a dalších akcí pro filmové producenty, režiséry a tvůrce.

Související pojmy: → koprodukce, → festival, → propagace, → trh, → trh filmový, → režie, → networking, → fórum, → publikace, → audiovize, → instituce, → společnost, → databáze, → film, → kinematografie, → newsletter, → archiv filmový, → archiv Národní filmový, → Ministerstvo kultury ČR, → Asociace producentů v audiovizi.

L: filmcenter.cz [on-line] České filmové centrum: Praha 1 [cit. 2014-8-19]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 19.8.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777