Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Centra Česká

Česká centra prosazují Českou republiku a také českou kulturní scénu na mezinárodním poli a aktivně podporují vnímání ČR ve světě jako moderní a kreativní zemi s bohatou kulturní tradicí. Jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR zřízenou pro propagaci České republiky v zahraničí. Jsou členem Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC.

Síť zahraničních zastoupení Českých center je aktivním nástrojem zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie. Jejich síť představuje 22 Českých center v zahraničí, na 3 kontinentech. Propojují působení v oblasti kultury, podpory vnějších ekonomických vztahů a cestovního ruchu. Zajišťují informační servis o ČR.

Zprostředkovávají českým subjektům účast na zahraničních projektech, získávají a předávají kontakty pro rozvoj mezinárodní spolupráce. V oblasti kultury prosazují českou kulturní scénu ve všech tvůrčích odvětvích (výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura).

Jejich hlavní prioritou je posilování pozitivního obrazu a vnímání ČR v zahraničí.

Související pojmy: → diplomacie kulturní, → image, → turismus kulturní, → identita národní, → symbol.

L: Česká centra [online]. 2010 [cit. 2013-06-08]. Přístup z: [1]

Ivana Vávrová 9.6.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Ivana Vavrova, Zofka777