Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Centrální evidence sbírek (central registry of museum-type collections)

C.e.s. je veřejně přístupným seznamem sbírek vedeným od roku 2002 Ministerstvem kultury České republiky, který zpřístupňuje seznam sbírek vypovídající o movitém kulturním bohatství České republiky, který není nikde jinde uveřejněn. Je definována zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Do c.e.s. jsou zapisovány sbírky, jejichž vlastníkem je Česká republika nebo územní samosprávní celek. O zápisu sbírek ostatních vlastníků rozhoduje Ministerstvo kultury ČR na základě žádosti vlastníka. Do c.e.s. jsou zapisovány pouze sbírky, které se trvale nachází na území České republiky a které obsahují nejméně 5 sbírkových předmětů. C.e.s. je bezplatně přístupná na internetu, vizte [1], [2].

Zápisy o sbírkách obsahují následující údaje: název sbírky, údaje o vlastníkovi a správci sbírky, samostatně evidované podsbírky, které sbírku tvoří, charakteristiku každé podsbírky (území, ze kterého pochází, jaké časové období dokumentuje, historii podsbírky, jaké druhy předmětů a materiálů jsou v ní zastoupeny, označení, zda jde o jednotlivé předměty kulturními památkami či archiválie).

Každý záznam je doplněn obrazovou dokumentací sbírky či podsbírky. K 10.4.2012 c.e.s. obsahovala 367 záznamů sbírek a 2539 záznamů podsbírek, celkově tedy o více než 60 milionů jednotlivých spravovaných předmětů. Jedná se tedy o plný přehled muzeí a galerií zřizovaných Českou republikou, kraji nebo obcemi a i řadou soukromých vlastníků, který je neustále aktualizován.

Kateřina Turková 23.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Káča, Zofka777