Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Cena za překladatelské dílo, Státní

C.p.d.S. se uděluje od roku 1995; jejím cílem je upozornit na vynikající překlad literárního díla z cizího jazyka do češtiny vydané v daném či předchozím roce; lze ji však udělit i dosavadní činnosti autora v oblasti překladu literárních děl. Cena navazuje na tradici první republiky, kdy v roce 1927 byla poprvé oceněna překladatelská činnost a byla udělována v rámci Státní ceny za literaturu. Vyhlašuje se spolu se Státní cenou za literaturu 28. října.

C.p.d.S. uděluje ministr kultury na základě doporučení jím jmenované sedmičlenné poroty. Laureát obdrží finanční ocenění ve výši 300 000 Kč a diplom. Od počátku udílení ceny byli již oceněni např. J. Hiršal (1995), J. Vladislav (2001), J. Pelán (2002), M. Hilský (2011).

Související pojmy: → literatura, → laureát, → cena za literaturu, Státní, → diplom.

L:
Státní cena za literaturu [on-line]. Literární sekce Institutu umění: Praha 1, © 2010 [cit. 2014-6-7]. Přístup z: [1].
KOPÁČ, Radim. Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo [on-line]. Ministerstvo kultury: Praha 1, © 2007 [cit. 2014-6-7]. Přístup z: [[2]].

Anna Goldmanová 7.6.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777