Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Cena NPÚ Patrimonium pro futuro

Ocenění vyhlašuje Národní památkový ústav jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená oblastí záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území České republiky, a to s cílem upozornit na úspěšné a následováníhodné počiny v oblasti péče o kulturní dědictví. V prvním ročníku hodnotí počiny realizované v roce 2013 a vyzdvihne příklady dobré praxe ve čtyřech kategoriích:

  • Obnova památky/restaurování: příkladné a zdařilé restaurování kulturní památky či její části – výtvarného díla, uměleckořemeslného díla.
  • Objev, nález roku: významný objev na památce, objev do té doby neznámého objektu, předmětu kulturní hodnoty, archeologický objev, autorské určení díla apod.
  • Prezentace hodnot: výstava, nová instalace, publikace, mediální odborná prezentace apod.
  • Záchrana a obnova památky: záchrana součásti kulturního dědictví na poslední chvíli nezištnou iniciativou, koupí, mobilizací dobrovolníků apod.

Informace o vyhlášení prvního ročníku ceny na webu NPÚ: Tisková zpráva.

Webová stránka ceny: [1].

Související pojmy: → cena, ocenění, → fond památkový, → dědictví kulturní, → památka kulturní, → restaurování, → hodnota kulturní, → památka archeologická, → obnova památky, → výstava, → reinstalace.

Jan Sommer 13.7.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

MONUDET, Quido Meruňka, Zofka777