Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Cena Marka Ravenhilla

C.M.R. je cena za inscenaci současného textu, kterou uděluje Centrum současné dramatiky.

Centrum současné dramatiky cenu vytvořilo jako svůj projekt Divadlo Letí. Cílem je podpora současné domácí dramatiky a zprostředkování nových her co nejširšímu publiku. Cena se uděluje od roku 2011 za inscenaci nového textu; do výběru jsou zahrnuty inscenace textů vzniknuvších v předchozích deseti letech před udělením ceny. Text může být autorský i kolektivní, zohledňuje se též jeho možné využití mimo divadlo.

O vítězi rozhoduje konsensus členů Rady C.M.R.. Radu jmenuje občanské sdružení Letí; je složena z divadelních teoretiků a kritiků, kteří se oboru soustavně věnují. Výběr zohledňuje především vzájemnou souhru kvalitního textu a jeho inscenace.

C.M.R. může získat divadlo působící na území ČR. Odměnou je zejména propagace oceněné inscenace v médiích. Mezi dosud oceněné patří např. inscenace Černé panny v režii D. D. Pařízka (2011), HAmlet je mrtev. Bez tíže v režii D. Šiktance (2012).

Související pojmy: → inscenace, → divadlo, → propagace, → médium, → režie, → teoretik, → kritik, → publikum, → dramatika, → sdružení občanské.

Odkazy:
Cena Marka Ravenhilla [on-line Občanské sdružení LETÍ: Praha 4, © 2010 [cit. 2014-8-11]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 11.8.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka, Zofka777