Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

CIOFF

CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) je Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění. Jedná se o neprofesionální mezinárodní nevládní kulturní organizaci, která má v rámci UNESCO postavení konzultanta. Od roku 1970 CIOFF pracuje na zachování, propagaci a šíření tradiční kultury.

CIOFF usiluje o naplnění především těchto cílů:

  • podpora nehmotného kulturního dědictví prostřednictvím výrazových forem, jako je tanec, hudba, hry, rituály, zvyky, tradiční řemesla, kostýmů a ostatních druhů umění,
  • podpora aktivit svých členů a nevládních organizací pracujících v oblasti folkloru a kulturního dědictví,
  • pomáhá zachovávat kulturní identitu po celém světě,
  • chystá a realizuje programy UNESCO týkající se tradičních kultur,
  • sestavuje adresář expertů v oblasti folkloru.

CIOFF ročně pořádá přes 300 mezinárodních folklorních festivalů (včetně 24 dětských), 1500 výstav tradičních umění a řemesel, 5000 seminářů tradiční hudby, tance, písní a řemesel, dále pořádá kongresy a konference, jednou za 4 roky CIOFF World Folkloriadu; vydává publikace.

Prostřednictvím svých akcí CIOFF ovlivňuje místní, národní i mezinárodní ekonomiky. Za vstupenky na tyto akce vydají návštěvníci ročně průměrně 12 milionů dolarů. Na sponzorských darech se ročně získá průměrně 13,7 milionů dolarů.

V současnosti je v CIOFF zapojeno 118 zemí světa (67 národních sekcí, 21 přidružených členů). Prostřednictvím členství v CIOFF je po světě propojeno přibližně 1 milion lidí a více než 30 000 folklorních tanečních a hudebních skupin a lidových uměleckých organizací. Presidentem CIOFF je Philippe Beaussant.

Česká národní sekce CIOFF byla ustavena jako koncepční, poradní, iniciativní a koordinační orgán CIOFF, sdružující své členy a udržující kontakty se všemi organizacemi a jednotlivci, kteří požádají o předmětnou pomoc. Byla založena roku 1993 při Ústavu lidové kultury ve Strážnici. Vznikla po rozdělení ČSFR – Československé sekce CIOFF (která byla založena roku 1975), a je její nástupnickou organizací spolu se Slovenskou národní sekcí.

Poslání a úkoly české sekce CIOFF

  • spolupráce na realizaci základních úkolů a cílů CIOFF, aktivní spoluúčast na práci Středoevropského sektoru CIOFF a EURO-CIOFF s cílem podpořit přátelské vztahy mezi národy; spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a sdruženími v ČR a v zahraničí,
  • spolupráce na realizaci projektů zakotvených v plánu činnosti CIOFF a pomoc při přímé výměně folklorních kolektivů, zájezdech kolektivů na festivaly CIOFF, vystoupení zahraničních kolektivů při průjezdu ČR na jiné festivaly CIOFF a jejich uměleckých turné v ČR; všestranná pomoc folklorním festivalům při prvotním styku s festivaly nebo soubory v zahraničí a všestrannou pomoc folklorním kolektivům před výjezdem na zahraniční festivaly,
  • účast na valných shromážděních, konferencích, festivalech, činnosti jednotlivých komisí a pracovních skupin CIOFF a jiných akcí CIOFF,
  • příprava zpráv, materiálů pro celou ČR a příprava každoročních zpráv pro Výkonný výbor CIOFF o stavu tradiční a lidové kultury v ČR a pořádaných akcích.

Související pojmy: → kultura lidová, → tradice, → hromada valná, → konference, → festival, → folklor, → organizace, → instituce, → sdružení, → hudba, → tanec, → sponzor, → seminář, → řemeslo, → rituál, → zvyk, → propagace, → UNESCO, → publikace, → Ústav lidové kultury, Národníkostým.

L:
International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts [on-line]. © 1998–2016. Přístup z: [1]
Stanovy České národní sekce CIOFF [on-line]. Národní ústav lidové kultury: Strážnice, © 2006-2007. Přístup z: [2]

Anna Goldmanová 29.2.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Echo, Joe Angrešt, Zofka777