Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

CIAM (International Congresses of Modern Architecture)

Organizace C. (zkratka z fr. názvu Congrès internationaux d'architecture moderne) čili Mezinárodní kongresy moderní architektury byla založena v roce 1928 jako skupina 28 předních evropských architektů, rozpadla se roku 1959. Cílem tohoto avantgardního sdružení architektů bylo šíření moderního pojetí architektury, tj. moderních principů ve všech hlavních oblastech s ní souvisejících (krajina, urbanismus, průmyslový design aj.), tj. modernismus a internacionalismus v architektuře.

Zastánci moderní tvorby si chtěli v diskusích ujasňovat a prověřovat svoje názory a proto přijali nabídku Helene de Mandrot, aby na jejím zámku v La Sarraz u Lausanne uspořádali v roce 1928 setkání mladých moderních architektů. Hlavními organizátory akce byli francouzský architekt a urbanista Le Corbusier ([1]) a švýcarský teoretik Siegfried Gideon ([2]). První kongres vyústil v manifest CIAM, jehož obsah je téměř totožný s obsahem československého manifestu Programu Stavby (což byl architekty vytvořený jednotný program, který shrnoval základy funkcionalismu v tehdejší československé architektuře; od manifestu CIAMse lišil především akcentováním potřeby standardizace stavebních prvků a tím i potřebou zprůmyslnění stavebnictví). Manifest CIAM podepsala řada významných architektů, např. Hendrik Petrus Berlage, Hugo Häring, Le Corbusier, André Lurçat, Ernst May, Hanz Meyer či Thomas Gerard Reitveld. Přestože na tento první kongres byli pozváni i českoslovenští architekti - Josef Gočár, Jaromír Krejcar, Adolf Loos, Oldřich Starý - nezúčastnili se jej.

Po zakládajícím kongresu následovaly další. Druhý se konal ve Frankfurtu nad Mohanem 1929 (téma Bydlení pro sociálně slabé obyvatele), třetí v Bruselu 1930 (téma Racionální rozdělení městské půdy), čtvrtý, nejdůležitější, v roce 1933 na lodi plující z Marseille do Atén a zpět pak vyvrcholil podepsáním tzv. Athénské charty. V roce 1935 se stali českými delegáty na návrh Le Corbusiera Bohuslav Fuchs a František Lydie Gahura.

V Československu se později ustanovila samostatná skupina CIAM v čele s architektem Františkem Kalivodou.

Související pojmy: → architektura, → funkcionalismus, → urbanismus, → charta Athénská, → brutalismus, → architektura moderní, → moderna, → modernismus, → diskurz.

L: HAAS, Felix. Architektura 20. století. Praha : SPN, edice Učebnice pro vysoké školy, 1983, s. 178-179, 648 s.; MUMFORD, Eric, Paul. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. MIT Press (Massachussetts Institute of Technology), 2000, 375 s.

Odkazy:

  • Wikipedie. Heslo Congrès International d'Architecture Moderne. Přístup z: [3] nebo [4]

Eva Heřmanová 10.2.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777