Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Bulletin

B. pravidelně publikovanou zprávu úředního rázu, specializovaný časopis/informační tiskovinu, které je vydávána periodicky a nejčastěji pro menší okruh osob (např. spolkový věstník).

B. může nabývat mnoha forem. Nejčastější je tištěná forma, v moderní době se také objevuje v elektronické podobě. B. je vydáván periodicky (měsíčně, čtvrtletně) nebo i ojediněle ve spojitosti s nutností jednorázově oznámit určitou informaci. B. bývají poskytovány bezplatně. V českém jazyce se také můžeme setkat s pojmem brožura.

Příklady b.: b. Advokacie, Akademický b., Informační b. České statistické společnosti.

Související pojmy: → tisk, → média nová, → časopis, → věstník, → katalog.

L: Wikipedia. Heslo Bulletin. Přístup z: [1]

Daniela Ludvíková 17.6.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Xludd00, Zofka777