Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Budova výšková

B.v. je z hlediska současných stavebních řádů definována z hlediska požární bezpečnosti, zejména vzhledem k nedostupnosti horních podlaží vnější cestou. Výška od které je budova považována za výškovou je tedy definována jako "..největší výška, kam ještě bezpečně dosáhnou automobilní požární žebříky (podle místních podmínek je to 22 až 45 m)" (Syrový). Od výšky 100 m je budova považována za mrakodrap.

K rozvoji b-v.v-ých docházelo zejména v souvislosti s technickým a technologickým pokrokem. Nejdůležitější pak byl vynález výtahu, neboť bezpečný systém vertikální dopravy osob a nákladů je pro výškovou budovu nezbytný, dále pak vynález železobetonu a ocelových konstrukcí. Výstavba výškových budov má však mnohá úskalí. Z ekonomického hlediska to je zejména nákladnost jejich výstavby a nákladnost případné rekonstrukce, která se mnohdy může svými náklady vyrovnat výstavbě nové budovy. Dalším úskalím je hledisko kulturní, a to zasazení budov do okolní zástavby a panoramatu města. Hledisko kulturní je obzvlášť uvažováno v historickém městě jako je Praha, jejíž historické jádro je na seznamu památek UNESCO.

Související pojmy: → architektura, → urbanismus, → panorama, → budova, → město.

L:
SYROVÝ, Bohuslav. a kol. Architektura svědectví dob. Praha : Státní nakladatelství technické literatury (STNL), 1987, s. 376.

Marie Nováková 8.6.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777