Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Buddhismus

B. (psáno i „budhismus“) je duchovně-filosofický systém, původem z indického subkontinentu, jehož základ vytvořil Siddhártha Gautama, běžně známý jako Buddha, což znamená "osvícený". Buddha žil a učil v severovýchodní Indii někdy mezi 6. a 4. stoletím př.n.l. Buddhisté jej respektují jako svého probuzeného či osvíceného učitele, který s nimi sdílel svůj vhled, jak pomoci cítícím bytostem zbavit se svého utrpení. Na rozdíl od hinduismu tak můžeme identifikovat jeho konkrétní počátek.

B. se vyvinul z učení indického prince jménem Siddhártha Gautama. Ten se rozhodl osvobodit sebe i všechny bytosti od strastí. Při hledání svobody následoval nauky několika učitelů, ale jejich cesta ho nikam nedovedla, proto se vydal cestou vlastní. Uvádí se, že při hledání nenašel nic, co by jej naplňovalo a tak usedl pod strom a ponořil se do hluboké meditace a až při té dosáhl probuzení. Od té chvíle je nazýván Buddha Šákjamuni.

Po svém probuzení si Buddha dokázal v očištěné a soustředěné mysli vybavit své jednotlivé minulé životy. Potom mohl vidět, jak ostatní bytosti umírají a hned se znovu rodí podle svých skutků, řeči a způsobu myšlení. Poznal, že hlavními příčinami tohoto znovuzrozování jsou myšlenky poskvrněné touhou po smyslových zážitcích. Vydal se na cestu do Váránasí, kde vyložil Čtyři vznešené pravdy, jež jsou stejně důležité a měly by se rozvíjet současně.

Čtyři vznešené pravdy:

  • 1. vznešená pravda o utrpení: Světské bytí je neuspokojivé, strastiplné utrpení.
  • 2. vznešená pravda o vznikání utrpení: Příčinou utrpení je žádostivost, spojená s rozkoší a lpěním na smyslových rozkoších.
  • 3. vznešená pravda o zaniknutí utrpení: Utrpení je možné učinit konec úplným zničením a zaniknutím právě této žádostivosti.
  • 4. vznešená pravda o stezce, vedoucí k zaniknutí utrpení: Ušlechtilá osmidílná stezka (pravé chápání, pravé myšlení, pravá řeč, pravé jednání, pravé živobytí, pravé snažení, pravá bdělost, pravé soustředění).

První koncil, svolaný krátce po Buddhově smrti, trval několik měsíců. Jeho účastníci se snažili zaznamenat přesné znění Buddhových slov pro další generace. Na druhém koncilu vyhlásila buddhistická doktrína zásadu: pokud nejsou porušovány hlavní předpisy učení, je povoleno přizpůsobit se podmínkám a zvykům oblasti, ve které se žije.

Důsledkem muslimského vpádu do Indie ve 12. století, byla ztráta většiny buddhistických textů, ale také jeho šíření z Indie do okolních zemí. B. tak na svojí pouti po jazykově, historicky a kulturně odlišných oblastech Asie do sebe vstřebával místní prvky. Současnou osobností, šířící b. po celém světě, je Dalajlama, který byl okolnostmi donucen opustit rodný Tibet.

Související pojmy: → filosofie, → hinduismus, → náboženství, → zážitek

L:
MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Praha : Vyšehrad, 2012., 373 s.
MILTNER, Vladimír. Malá encyklopedie buddhismu. Praha : Libri, 2002, 287 s.

Štěpánka Borisovová 29.4.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Stepanka, Zofka777