Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Brainwriting

B. je kreativní metoda hledání nových nápadů, založená na formě písemných reakcí a doplňování členů určité skupiny. Jedná se o postup podobný oblíbenému brainstormingu, b. ale snižuje riziko dominance extrovertních jedinců a dovoluje vyniknout i méně průbojným účastníkům. Zatímco při brainstormingu je zásadou nahlas říkat a zapisovat své momentální nápady, aniž by je ostatní hodnotili, při této metodě si každý z účastníků zaznamená své nápady sám v tichosti.

Nejčastějším používaným modelem je tzv. varianta 6-3-5, tedy 6 účastníků, alespoň 3 nápady a 5 minut času. V praxi to probíhá tak, že se účastníci rozdělí do skupin po šesti a během 5 minut zapíší k určenému tématu 3 nápady, poté posunou papír k dalšímu kolegovi. Ten si nápady přečte a přidá další, proces se pak opakuje do té doby, než se každý papír vrátí k původnímu majiteli. Nakonec se všechny nápady přečtou a zhodnotí.

Další variantou b. je kolotočový b., kdy se v jednom kole během tří minut zapisuje co nejvíce nápadů, nebo brainwritingový zápisník, do kterého účastníci v průběhu určité akce (zpravidla delší, např. celodenní) zapisují své nápady. Při POST-IT b. se nápady zapisují na lístečky (na každý lísteček jeden nápad) a průběh je podobný jako u brainstormingu. B. jako myšlenková mapa zaznamenává nápady formou větvení, tedy na každou větev jeden nápad, což umožňuje jednotlivé ideje kategorizovat. Metoda volného psaní je podobná velice podobná surrealistickému automatickému psaní – během určitého časového limitu tužka nesmí opustit papír. Dalšími variantami jsou b. pomocí flipchartů (po místnosti se rozmístí flipcharty s tématy, ke kterým se nápady píší) nebo brainsketching, který využívá obrázků, schémat a náčrtků.

Související pojmy: → brainstorming, → kreativita, → inovace, → mapa myšlenková, → mapy mentální, → idea, → surrealismus.

Odkazy:
MÍT VŠE HOTOVO.cz. Brainwriting: efektivnější než brainstorming? Přístup z: 1

Veronika Dvořáková 27.10.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Jitka Černá, Xvonv00, Zofka777