Z Arts Lexikon
Verze z 5. 1. 2015, 20:39, kterou vytvořil Bludišťák (diskuse | příspěvky) (Bosáž)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Bosáž

(z franc. la bossage = výstupek, la bosse = hrb, boule)

B. je plastické ztvárnění kvádrového zdiva v architektuře hrubým přitesáním vypouklých čel kvádrů (rustika) nebo fasetovým opracováním bos (fasetová b. s plochým středem), nebo utvářením do čtyřbokých jehlanů či valbových útvarů, které připomínají diamantové broušení (diamantová b.), a to v podobě vypouklé i vyduté. Pravá b. je vyhotovena v kameni, nepravá b. vzniká napodobením v maltě tzv. kvádrováním (na cihleném zdivu); lienární přepis b-e ve sgrafitu se nepřesně nazývá sgrafitová rustika, lépe sgrafitová b. Jednotlivý kvádr se nazývá bosa. Bosa má vyduté, hrubě opracované čelo a hladké úzké „stezky“ lemující bosu.

B. navozuje dojem větší pevnosti stavby. Najdeme ji již v římské antické architektuře. Římané používali celé kusy mramoru nebo travertinu. B. znovu získala oblibu v palácové architektuře renesanční (i v samotných portálech a v ostění oken) a barokové i u novorenesančních staveb z 19. století severoitalského směru. V baroku byla v českých zemích nejčastěji používána na počátku 17. století, zejména v přízemní části staveb (jeden z prvních dokladů je na noze arkýře v Dolním zámku v Benešově nad Ploučnicí, z let 1540–1544).

B. pásová je probíhá v pruzích a nemá svislé dělení. B. prstencová plasticky člení sloupy, polosloupy či pilastry, na jejichž dříku střídají hladké plochy právě hrubý, vystouplý povrch b-e (v pozdní renesanci a baroku se objevují i na portálech).

Související pojmy: → sloup, → pilastr, → dřík, → portál, → baroko, → renesance, → arkýř, → palác, → architektura, → mramor, → renesance, → antika, → sgrafito, → faseta.

L:
HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. 4. vyd. V Praze: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště středních Čech, 2011, s. 125.
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 126–127.
BLAŽÍČEK, Oldřich J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991.

Odkazy:
Česká placka. Slovníček. Heslo Bosa, bosáž. Přístup z: [1]

Anna Goldmanová 1.12.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Zofka777