Z Arts Lexikon
Verze z 20. 2. 2017, 17:58, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Bohové římští

B.ř. z období antiky, polyteistické náboženství, původ v ochranných božstvech domácích, řeckém božstvu, částečně skrze Etrusky.

Zprvu bylo zakázáno dávat bohům lidskou podobu (jako symbolika převahy římských bohů nad řeckými), změny po dobytí Řecka ve 2.století, v době císařství snaha o propojení řeckého a římského božstva, příkladem Ovidius: Metamorfózy (epos o proměně řecké i římské mytologie).

V domech byly vystaveny niky, domácí oltáře a výklenky v průčelích domů, bohům byly přinášeny pravidelné dary a oběti. Existovalo mnoho božstev pro každodenní život a vysvětlení chodu světa (Aesculapius pro léčitelské umění, Bakchus - bůh vína, Ceres - bohyně země a úrody, Cupido - bůh lásky, Faunus - bůh lesa, Mars - bůh války (řecky Áres), Victoria - bohyně vítězství, Vesta - bohyně domácího krbu (řecky Hestia), Vulcanus - bůh ohně (řecky Hefaistos)

Zakladatelská božstva města Říma: Jupiter (řecky Zeus), Juno (řecky Héra, Jupiterova manželka), Minerva (řecky Athéna, bohyně moudrosti). Dohromady tvoří 12 nejvyšších božstev.

Božstva pro lidské vlastnosti: Fiden pro věrnost, Spes pro naději, Concordia pro svornost.

Související pojmy: → polyteismus, → náboženství, → metamorfóza, → nika, → oltář, → průčelí, → dar, → obětina, → mythologie, → panteon

L:
HINTZEN-BOHLEN, Brigitte. Řím: umění a architektura. V Praze: Slovart, c2005, s. 132-137. Umění a architektura.
Římské náboženství. Muni [online], 2010. Přístup z: [1]

Pavla Bögi 2.1.2017

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

BogiP, Zofka777