Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Bohové římští

B.ř., z dob antiky, polyteistické, původ v ochranných božstvech domácích, řeckém b., částečně skrze Etrusky.

Zprvu bylo zakázáno dávat b. lidskou podobu (jako symbolika převahy římských b. nad řeckými), změny po dobytí Řecka ve 2.století, v době císařství snaha o propojení řeckého a římského b., příkladem Ovidius: Metamorfózy (epos o proměně řecké i římské mytologie).

V domech byly vystaveny niky, domácí oltáře a výklenky v průčelích domů, b. byly přinášeny pravidelné dary a oběti.

Mnoho božstev pro každodenní život a vysvětlení chodu světa (Aesculapius pro léčitelské umění, Bakchus - bůh vína, Ceres - bohyně země a úrody, Cupido - bůh lásky, Faunus - bůh lesa, Mars - bůh války (řecky Áres), Victoria - bohyně vítězství, Vesta - bohyně domácího krbu (řecky Hestia), Vulcanus - bůh ohně (řecky Hefaistos)

Zakladatelská božstva Říma: Jupiter (řecky Zeus), Juno (řecky Héra, Jupiterova manželka), Minerva (řecky Athéna, bohyně moudrosti) Dohromady tvoří 12 nejvyšších božstev.

Božstva pro lidské vlastnosti: Fiden pro věrnost, Spes pro naději, Concordia pro svornost

Odkaz na prezentaci srovnání římské a řecké mytologie: [1]

Zdroje:

HINTZEN-BOHLEN, Brigitte. Řím: umění a architektura. Přeložil Hana FORMÁNKOVÁ. V Praze: Slovart, c2005, s.132-137. Umění a architektura. ISBN 978-80-7391-061-7.

Římské náboženství. Muni [online]. 2010 [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: http://is.muni.cz/el/1421/jaro2010/RLB206/um/prezentace_3.pdf

2.1.2017, Pavla Bögi

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

BogiP, Zofka777