Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Bibliofagie

A. Dürer, Apokalypsa, 1495, list Silný anděl, dřevořez, detail. Zdroj: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 47

(z řec. biblos - kniha, fagito - jídlo)

- pojídání knih

1. k této činnost docházelo v dějinách tehdy, když tyrani nutili autory dle nich kacířských a mylných knih, aby za trest a pro potupu pozřeli svá díla

2. v obrazném, kladném smyslu lze b. chápat jako výraz přijetí pravdy obsažené v textu, tedy poznání vědění vzdělání a osvícení; například ve Zjevení Janově pozřel evangelista knihu, kterou mu podal anděl (v textu se k tomu praví: "kniha byla v ústech sladká jako med"); ukázkou zpracování tématu ve výtvarném umění může být zobrazení na dřevořezu A. Dürera v 8. listu Apokalypsy Janovy: Silný anděl

Související pojmy: → tradice, → rituál.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, strana 47.

Andrea Svitáková 18.10.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Svitáková, Zofka777