Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Bible chudých

Také lat. Biblia pauperum nebo Biblia picta (obrázková, malovaná Bible).

1. Lidové označení morálně naučných knih ze 14. a 15. stol., jejichž obsahem byly výtahy z Bible a jejich výklad. Sloužily obrazově názorné výuce biblické dějepravy v negramotných vrstvách obyvatelstva (dětem i dospělým); byly však určeny i duchovním nižšího svěcení.

2. B.ch. (lat. Biblia pauperum) je také označení nejoblíbenější církevní morálně naučné knihy pozdního středověku, která vznikla asi koncem 13. stol. v klášterních kruzích (tradice ji přičítala jednou básníku 11. stol. Werinherovi [Wernerovi], podruhé díky poznámce v hannoverské B.ch. sv. Ansgarovi, 9. stol.).

Sloužila nižšímu, sotva gramotnému kléru zvanému pauperi praedicatores (odtud latinský název Biblia pauperum) k výuce noviců a učenců. Pozdější vydání patřila, stejně jako tzv. hodinky, ke středověké, víru upevňující literatuře. Předpokládá se, že dochovaných asi 80 exemplářů B.ch. vychází z jednoho základního díla vzniklého kolem roku 1350.

B.ch. představovala typologicko-srovnávací cyklus scén Starého a Nového zákona. Kompoziční schéma stránky bylo jednotné: scéna z Kristova života byla zasazena doprostřed architektonického rámu stránky obklopeného vlevo i vpravo starozákonními paralelami. V hlavě a v patě architektonického rámu byly umístěny dvě dvojice výklenků (edikul) pro figury proroků. Z výklenků vycházely nápisové pásky ohlašující Kristův příchod. Zkrácený biblický text se nacházel v levém a pravém horním rohu. Vyobrazení byla původně doprovozena stručnými latinskými texty, později nápisy v řeči národní nebo dvoujazyčnými texty. Rukopis zachycoval důležité okamžiky života a utrpení Krista a starozákonními předobrazy dokládal, jak se předpověď Starého zákona vyplnila v Novém zákoně.

Nejprve se pracovalo s 34 vyobrazeními z Nového zákona, ve 14. stol. dosáhl jejich počet přes 50. Text i vyobrazení tvořily promyšlený systém, který ikonograficky ovlivnil řadu podobných děl, př. Speculum Humanae Salvationis, které ovlivnily výtvarné umění (malbu okenních skel, chrámového řezbářství apod.). B.ch. se ve 14. stol. šířila opisy , od poloviny 15. stol. se vydávaly B.ch. tiskem jako blokové knihy, přičemž B.ch. patřila do nejpočetněji zachované skupiny blokových knih. První B.ch. tištěná běžnou sazbou pochází od A. Pfistera z Bambergu (1462-63). B.ch. byla v pozdním středověku rozšířená obzvláště v Německu a v Holandsku.

3. B.ch. se nazývaly také didakticky pojaté nástěnné malby v kostelech. Př. kostel Narození Panny Marie v Starém Plzenci - christologický cyklus 28 nástěnných maleb na levé straně presbytáře.

Související pojmy: → kniha, → Bible, → duchovní, → středověk, → klášter, → tradice, → básník, → klér, → literatura, → schéma, → kompozice, → scéna, → prorok, → páska nápisová, → edikula, → rukopis, → kniha bloková, → řezbářství, → vitráž, → ikonografie, → malba nástěnná, → cyklus christologický, → novic.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 46; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl čtvrtý. Praha : Argo, 2002, s. 9; Biblia pauperum. In: Das grosse Kunstlexikon von P.W. Hartmann [on-line]. BeyArs GmbH: Salzburg [cit. 2013-2-18]. Přístup z: [1]; Biblia picta. In: Encyklopedie antropologie [on-line]. Masarykova univerzita: Brno, 17. 6. 2013 [cit. 2013-11-16]. Přístup z: [2].

Anna Goldmanová 18.11.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777