Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Benchmarking knihoven

Projekt Národní knihovny ČR, který umožňuje českým knihovnám využít metodu benchmarkingu. Projekt byl zahájen r. 2005; od r. 2012 byl projekt rozšířen i na slovenské knihovny. Samotná analýza je prováděna od r. 2006, od kdy jsou sbírána a každoročně doplňována nová data. Pomocí tohoto nástroje lze hodnotit kvalitu knihovny a jejích služeb v porovnání s ostatními institucemi. Benchmarkingu se používá zejména v marketingovém výzkumu. Cílem je změřit a analyzovat procesy a výkony organizace prostřednictvím systematického porovnání s výkonem srovnatelných subjektů. Patrně nejznámějším příkladem užití benchmarkingu v knihovnách je německý systém BIX – Der Bibliotheksindex, který byl největší inspirací pro český projekt B. k.

Metoda byla v českém prostředí aplikována pod vedení Víta Richtera. Podle něj lze postup benchmarkingu shrnout do následujících pěti kroků:

1. Analýza vlastních výkonů a situace knihovny.

2. Nalezení knihovny pro vzájemné porovnávání, analýza její činnosti

3. Vzájemné srovnávání, analýza dosažených výsledků, identifikace silných a slabých stránek.

4. Změny ve vlastní činnosti, využití nových postupů a získaných zkušeností.

5. Měření dosažených výsledků, zjištění účinnosti změn.

Předmětem vzájemného porovnávání je celkem 30 výkonových indikátorů, definovaných mezinárodní normou ISO 11620. Indikátory jsou rozděleny do tří základních skupin: • podmínky pro činnost knihovny • hodnocení internetových služeb • financování, výdaje, efektivita

Benchmarking je nutné chápat jako dlouhodobý a opakovaný proces, který motivuje a vede ke zlepšování činnosti knihovny jako celku.

Do projektu se může zapojit každá knihovna zřizovaná obcí či krajem. Knihovny jsou roztříděny do 7 skupin dle počtu obyvatel obce či rozsahu obsluhované populace.

Uživatel může s výsledky pracovat dvěma způsoby. První modul je určen ke sledování trendů, které s postupem času probíhají v rámci jedné instituce. Druhá funkce je zaměřena na vzájemné srovnávání jednotlivých knihoven ve všech parametrech.

B. k. umožňuje rychle identifikovat silné a slabé stránky činnosti knihovny a slouží jako podnět pro trvalé zlepšování.

Související pojmy: → knihovna, → analýza, → efektivita, → benchmarking, → marketing, → knihovna, Národní.

L: ŠIDLICHOVSKÁ, Zuzana. Zkušenosti účastníků projektu Benchmarking knihoven [on-line]. IKAROS, z. s.: Praha 9, © 1997-2017 [cit. 2017-5-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné na Internetu: <https://ikaros.cz/zkusenosti-ucastniku-projektu-benchmarking-knihoven>. RICHTER, Vít. Benchmarking knihoven: jak porovnávat výkony knihoven. Knižnica [online]. březen 2013, 14(3), s. 3–15 [cit. 2016-08-12]. Dostupné z: http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2013/marec/03.pdf

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777