Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Bastion

Nákres podoby bastionu. A – kámen, B – cihly, C – hliněný násep, D – hrot, E – líc, F – blok, G – hrdlo, H – krček. Zdroj: DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu.
Královský Bastion, Gibraltar. Pohlednice z roku 1851. Zdroj: Institut Cartogràfic de Catalunya. Wikimedia Commons. Přístup z: [1], vizte i [2]
Hexagonální bastion s kasematy z roku 1604. Mědirytina, Deutsche Fotothek. Zdroj: Wikimedia Commons. Autoři: Errard, Jean & Bry, Katharina de & Bry, Johann Israel de & Bry, Johann Theodor de. Přístup z: [3]
Model gibraltarského královského Bastionu v roku 1865. Gibraltar Museum. Wikimedia Commons. Autor: Jim Crone, 2012. Přístup z: [4] nebo [5]

(z ital. bastia = opevnění)

B. je 1. předsunutá, zpravidla pětiboká sypaná a dusaná bašta, tvořící nárožní část opevnění; základní prvek novověkého opevňovacího systému, umožňující ostřelování podél boku opevnění (aktivní obrana).

Nahradil flankovací věž; užíval se od 16. století (poprvé aplikován M. Sanmichelim). Zejména v 17. a 18. století se b. stal základním prvkem tzv. bastionové fortifikační soustavy. B-y byly duté nebo plné (z navršené zeminy, často s pilířovou vnitřní konstrukcí), opatřené cihelným pláštěm; hrany a římsa bývaly z opracovaného kamene.

Přední hrana se zve hrot, stěny při hrotu líce, další stěny boky, hrany lící a boků plece. B. je opatřen ochozem, banketem a náspem pro děla (barbette) orillonem. B. byl s hradbami spojen úzkým krčkem (hrdlem) nebo navazoval na kurtenu. Mezi b-y byl stavěn ravelin, před nimi couvreface, někdy ještě navíc fausse braye, retranchement a šíp, nebo byla do příkopu představena kontrgarda a kaponiera. Na b. mohl být nastaven kavalír, v hradbě mohly být zbudovány kasematy. Mezi příkopem a kolištěm často probíhala krytá cesta. Obdobnou funkci jako b. měl okrouhlý rondel. Viz též hornwerk, hradba korunní, tambur.

Bastionová fortifikační soustava má tyto charakteristické znaky:

  • jednotlivé části (b-y) mají úhlový tvar a ideálně při provázání tvoří osmiúhelník,
  • délkové relace odvozeny z dostřelu zbraní,
  • všechny součásti opevnění jsou výškově odstupňovány, což umožňuje palbu přes všechny předřazené, pokaždé nižší, části,
  • možnost aktivní obrany útokem (krytá cesta), nebo ženijním způsobem (minové chodby, zaplavování části příkopu – batardó),
  • možnost kryté komunikace a shromažďování (kryté cesty, kasematy, kaponiery).

Nejstarší bastionové fortifikační soustavy vycházely z tzv. staroitalské pevnostní školy (do pol. 16. století). B-y zde jsou budovány kolmo ke kurteně a hrot b-u má tupý úhel. Délka kurten (až 500 m) znemožňovala vzájemnou obranu b-ů, jejich průměrná výška byla 9 m. Od pol. 16. století stavitelé novoitalstké školy změnili hrot b-u na ostrý, jeho boky zaoblili, kurtenu zkrátili na asi polovinu a b-y zvýšili na 12-15 m. Podobné pevnosti se pak budovaly i ve Francii, Německu a v Nizozemsku, kde v 17. století byly pozměněny, aby výstavba opevnění byla levnější, jednodušší a pohotovější. Jednotlivé prvky opevnění sestávaly jen ze zeminy, bez kamenného nebo cihlového obezdění. Známý představitel nizozemské soustavy byl M. van Coehoorn. Francouzská pevnostní škola přinesla vrchol tohoto druhu opevnění ve 2. pol. 17. století a v 1. pol. 18. století, největší zásluhy patří staviteli S. le Prestre de Vaubanovi.

Pojem se používá také k označení 2. vystupující, zpravidla okrouhlé části zdiva, obestavěné terasy.

Související pojmy: → terasa, → kurtena, → fortifikace, → kasemata, → pevnost, → příkop, → hornwerk, → hradba, → tambur, → banket, → koliště, → kontrgarda, → kaponiera, → bašta, → fortifikace, → pilíř, → konstrukce, → ravelin, → komunikace, → rondel, → pevnost bastionová.

L:
SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 37.
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 108–110.

Odkazy:
Fórum Válka.cz. Bastionová pevnost. Přístup z: [6]

Anna Goldmanová 6.12.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka