Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Baroko

Slovo barok nebo baroko se původně používalo v hanlivém významu, označovalo směšný úsudek. Jako název slohu se začalo používat v 16. století v Itálii, do zbytku Evropy se rozšířilo během dvou následujících století. Označení bylo narážkou na nedostatek tohoto slohu oproti zásadové renesanci. V Českých zemích se s barokem setkáváme po roce 1620 a přetrvává zde do druhé poloviny 18. století (přechází na rokoko).

Baroko vychází z pozdní renesance a manýrismu, v architektuře se projevuje ve dvou směrech.

1) klasicizující b. – připomíná svými tvary antiku

2) dynamizující b. – objevuje se zde mnoho křivek, elips, konvexní a konkávní prohnutí, kupole, zlato, štuky, mramor Pro baroko je typický urbanistický cit, respektuje prostor. Jeho úsilí spočívá v osové souměrnosti, symetričnosti.

Rané baroko

Doba: objevuje se souběžně s pozdní renesancí a manýrismem, má klasicizující charakter. Trvá do 90. let 17. století.

Znaky: valené klenby s výsečemi, vysoké pilastry, kopule, těžký štuk, ovocný a květinový feston.

Stavby: po třicetileté válce přichází rozkvět staveb paláců, zámků, kostelů, jezuitských kolejí. Všechny stavby jsou velice rozsáhlé a nezvyklé.

Příklad: Matyášova brána na Pražském hradě, kostel Panny Marie Vítězné (Karmelitánská ulice, Pražské Jezulátko)

Vrcholné baroko

Doba: vyskytuje se od konce 17. století do poloviny 18. století.

Znaky: zde se projevuje ve své plné síly dynamizující směr, v Českých zemích je již zakotven, prosazují ho zde bratři Karel Ignác a Kryštof Dienzenhoferovi (od nich pojmenování český nebo pražský barok). Typické jsou křivky, kasulová okna, mansardové střechy, plackové klenby.

Příklad: kostel sv. Mikuláše na Malé Straně.

Stavby typické pro baroko

Zámky - trojkřídlá (podkovová) dispozice s dvorem, hospodářské stavby se stěhují na samotu, půdorys je složitější, místnosti dostávají svůj jasný účel (salonek, jídelna, kaple, obrazárna). Své nové postavení získává park ve francouzském stylu (geometricky řešený).

Městské paláce - jsou sevřené zástavbou, mají široké průčelí, zdobný portál, vzadu se nachází architektonicky řešená zahrada.

Kostely - jednolodní typ s nižšími kaplemi, složité zprohýbané půdorysy, mohutné pilíře, menší stavby mívají tvar elipsy.

Související pojmy: → baroko selské, → baroko podnikatelské.

L: HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. Praha : Středisko státní památkové péče, 1980. s. 309.

Markéta Neubauerová 11.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Market, Zofka777