Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Barokizace

B. je 1. v období baroka provedená přestavba nebo fasádní úprava starších, nejčastěji gotických kostelů nebo románských bazilik ve stylu barokní architektury. Příkladem b. může být zbarokizované průčelí původně románské baziliky, klášterního kostela P. Marie v Praze na Strahově, typickými příklady b. mohou být i rekonstrukce gotických kostelů na pražském Starém Městě po požáru v roce 1689 (např. kostela sv. Jiljí, v letech 1731-1734), barokizace kostelního areálu v Hostouni aj. Pojem se netýká jen úprav a přestaveb exteriérů starších budov, ale i jejich interiérů a vybavení (tj. např. fresek, oltářů, monstrancí, šperkovnic aj. mobiliáře), taktéž i prostorů zahrad, kostelních areálů apod.

B. může mít též význam 2. napodobování baroka, a to i v současné nebo nedávno minulé době; jako příklad lze uvést kulturní památku v Liberci - vilu ve stylu barokizující moderny z let 1924-1925 (viz [1]).

Dále viz i pojem 3. podnikatelské baroko (tj. styl vyznačující se vyumělkovaností, přeplácaností a někdy nevkusem) jako možný negativní a pejorativní význam pojmu b.

Související pojmy: → baroko, → fasáda, → gotika, → kostel, → sloh románský, → bazilika, → architektura, → baroko lidové, → baroko podnikatelské, → baroko selské, → exteriér, → interiér, → mobiliář, → freska, → oltář, → monstrance.

L:
HÁJEK, Václav. Architektura. Klíč k architektonickým slohům. Praha : Grada Publishing, 2000, s. 123 a 207, 229 s.
VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha : Academia, 2004, 768 s.

Odkazy:
NEMELOVÁ, Daniela. Barokizace baziliky sv. Prokopa v Třebíči. Universita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta. Bakalářská práce, 2012, 77 s. Přístup z: [2]
TYLOVÁ, Kateřina. Kulturně historické dědictví kláštera cisterciáků v Oseku. Universita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Bakalářská práce, 2013, 104 s. Přístup z: [3]

Eva Heřmanová 12.5.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

MONUDET, Quido Meruňka, Zofka777