Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Banket

(z franc. banket = velké shromáždění lidu v roce 1848)

B. je nejslavnostnější a nejnáročnější typem společenského setkání. B. je v podstatě slavnostní hostina pro velké množství osob. B. znamená, že hosté sedí u stolu dvě až tři hodiny s přesným zasedacím pořádkem. Během večeře se nesmí vstávat a procházet, stoluje se tím nejvybranějším způsobem. Platí pravidlo, že aperitiv se odehrává v oddělené místnosti, v salonku nebo přísálí a může trvat s ohledem na velký počet hostů i půl hodiny; teprve pak se hosté přesouvají k prostřenému stolu. Aperitiv zde má funkci seznámení, představení a oživení známostí. Obyčejně je zde nachystán také placement, tedy schematický nákres zasedacího pořádku. Ke stolu přicházejí nejdříve ženy, hostitelka jako poslední, pak přicházejí muži a nakonec jako poslední vchází do sálu hostitel s hlavním hostem. (Špaček)

Pořadí jídel a nápojů je pevně stanoveno, servis provádějí číšníci či cateringová agentura. Hovořit se smí pouze se sousedy, přes stůl se mluví pouze tehdy, pokud jsme osloveni významnou osobou. S obsluhou nehovoříme vůbec. Na některých b-ech je pevně stanoven zasedací pořádek, rozsazení se pak volí tak, aby v čele seděl nejváženější host, naproti pak hostitel. Střídáme muže s ženami, aby manželé neseděli vedle sebe a neizolovali se od společnosti. Střídají se tuzemští a zahraniční návštěvníci. Blízko sebe se doporučuje posadit lidi se společnými zájmy, či ty osoby, které budou mít zájem o bližší seznámení. (Smejkal)

Související pojmy: → raut, → číše vína, → koktejl, → party, → buffet lunch, → přípitek, → recepce, → aperitiv, → placement, → etiketa, → dress code, → salonek, → catering, → event marketing, → event, → event management, → pozvánka, → benefice, → kultura firemní.

L:
SMEJKAL, Vladimír. Velký lexikon společenského chování. Praha : Grada, 2011, 400 s.
ŠPAČEK, Ladislav. Velké kniha etikety. Praha : Mladá fronta, 2005, 232 s.

Eva Heřmanová 20.11.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777