Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Banderole

Ukázka banderole na výřezu obrazu Svaté Anny s andělem od Bernharda Strigela, 1506-1507. Zdroj: [1]

(z fr. praporek, páska)

- mluvící páska či hovořící páska - označuje se tak páska s nápisem udávající jméno, průpovídku, legendu, citát či biblické sdělení apod.; texty mohly být teologicko-didaktickým výkladem výjevu a jednání jednotlivých osob v něm; nápisy též charakterizují některé světce: např. Jan Křtitel má často kříž s páskou a nápisem Ecce Agnus Dei (Ejhle, beránek boží)

- často se b. objevuje v dílech pozdního středověku a to jak na obrazech, malbách na skle, reliéfech, závěsných obrazech, textiliích, grafice; mluvící páska se udržela i v 17. století (časté na grafických vedutách, kde jsou názvy měst); v 18. a 19. století téměř vymizela;

- páska může být postavou držena jako vlající textový svitek, či se může vznášet v prostoru, nebo obepínat postavy; konce pásek bývají zahnuty a dekorativně podány

- neplést si se slovem: → banderium

Související pojmy: → ikonografie

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, strana 37.

Andrea Svitáková 18.10.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Svitáková, Zofka777