Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Baldachýn

(z ital. baldacchino)

Původně vzácná hedvábná látka z Baldachu (Bagdádu). Poté se název přenesl na:

1. slavnostní nebesa (stříška, látkový závěs) zhotovovaná z této látky a umísťovaná nad trůnem, biskupským stolcem, kazatelnou, oltářem (tzv. ciborium), obrazem, katafalkem, lůžkem. Vedle hedvábu se užívalo též lněné nebo i zlatem tkané plátno, b. mohl být též napodobený ve štuku, dřevě, kameni.

V průvodech při významných církevních svátcích (zejména na svátek Božího Těla a při slavnosti vzkříšení) býval od 13. století látkový b. nesen nad svátostmi, aby je chránil před nepřízní počasí a zároveň je významově zvýraznil. Užívá se přitom b. bílé barvy a obyčejně bývá nesen na čtyřech bidlech. Relikvie svatých se pod b-em nesmějí nosit výjma ostatků sv. Kříže.

B. nad oltářem se nazývá do středověku ciborium, v renesanci a baroku tabernákl.

2. kamenný nebo dřevěný, příp. kovový (na monstranci) ozdobný stříškový výstupek nad sochou nebo místem pro ni v gotické architektuře (obvykle nad sochami chrámového portálu, v opěrném systému apod. Proslulý je b. nad hlavním oltářem v chrámu sv. Petra v Římě.

Související pojmy: → ciborium, → tabernákl, → monstrance, → oltář, → gotika, → renesance, → baroko, → architektura, → relikvie, → průvod, → světec, → obraz, → katafalk, → kazatelna, → trůn, → stolec biskupský, → štuk.

L:
BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 37.
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl třetí. Praha : Paseka, 1996, s. 149.
BLAŽÍČEK, Oldřich,KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991.
HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. V Praze: Národní památkový ústav, Územní odborné pracovistě středních Čech, 2011, s. 119.

Anna Goldmanová 15.11.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Quido Meruňka, Zofka777