Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Bad painting

B.p., někdy též označovaná synonymicky jako primitivistický styl, je styl malby, který se objevuje zejména v 70. a 80. letech 20. století. Roku "1978 se v New Museum of Contemporary Art v New Yorku konala výstava jíž se zúčastnil mj. Jenney, pod názvem Bad Paiting (Špatná malba)." (Lahoda, s. 2014) Jméno této výstavy pak dalo název výtvarnému vyjádření v malbě, jenž se objevilo jako reakce na sedmdesátá léta, která zbrzdila nové postupy a téměř se proměnila v nový akademismus. Jedná se především o směry minimalismus a konceptualismus, které "dosáhly stavu estetického zakonzervování." (Lahoda, s. 2014) Není tedy divu, že přišla odpověď formou špatné, neurvalé či primitivistické malby.

Autoři, kteří se v malbě vyjadřovali právě tímto způsobem, jsou například již zmíněný Niel Jenney či Philip Guston. Jenneyho tvorba se vyznačovala neurvalostí, syrovostí a zaměřovala se na okázalé banality. Guston pak navazuje na tradici komiksů a jejich karikaturní podobu. Ve své tvorbě často využívá linearitu, která obepíná tvary a figury. Charakteristické je pro něj rovněž expresivní syrové vyjádření.

Související pojmy: → malba, → výstava, → akademismus, → minimalismus, → konceptualismus, → tradice, → komiks, → karikatura, → figura.

L:
LAHODA, V. Trvání a rozplývání malby. In: CÍSAŘ, K., PETIŠKOVÁ, T. (eds.) Dějiny umění 12. Praha : Euromedia, 2002.

Anežka Koubková 21.2.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

A.K., Jitka Černá, Zofka777