Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Búkranion

(z řec. βoνς – býk a κρανιoν – lebka)

Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor
B. na místě klenáku oken anatomického divadla veterinární školy v Berlíně. Stefan Josef Müller, 2016. Zdroj: Hermann von Helmholtz Center for Cultural Techniques. Přístup z: [1]

Zoomorfní ornament býčí lebky viděné ze předu. Upomíná na zvířecí obětní dary. Vychází z obyčeje zdobit oltáře a chrámy lebkami obětovaných zvířat.

B. je zdobný prvek syrsko-islámské stavební keramiky. V antice byl zobrazován jako lebka potažená kůží, s očima a nozdrami či s kůží, ale bez nozder a očí, či jen jako holá lebka. V řeckém umění zdobil jako plastický článek metopy, náhrobky (př. Caecilie Metelly) či oltáře. Lebky byly často seřazovány do řady, spojovány girlandami uchycenými na rozích zdobnými stužkami (helénismus); kruhové terče mezi lebkami představují obětní misky.

Jako plošný článek se uplatnil ve vázovém malířství i na vlysech pompejského malířství.

Na fasádách se znovu začal objevovat v době renesance a v 19. stol. v architektuře novorenesanční. V klasicismu se využíval převážně v podobě mosazné nabo bronzové apliky (zdobné části nábytku).

Související pojmy: → architektura, → ornament, → vlys, → chrám, → renesance, → klasicismus, → novorenesance, → hrobka, → nábytek, → bronz, → metopa, → keramika, → oltář, → girlanda, → helénismus, → malířství vázové, → obětina, → fasáda, → klenák.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 54. ISBN 8020006095; BLAŽÍČEK, Oldřich J a Jiří KROPÁČEK. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha: Odeon, 1991, s. 35. ISBN 8020702466; Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl čtvrtý. Praha : Argo, 2002, 1084 s.;

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo