Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Auto sacramental

(špaň. náboženská hra, hra o tajemství),

A.s. je španělský dramatický žánr, jehož historie sahá do 16. století. Hraje se pod širým nebem jako součást oslav svátku Božího těla. A.s. byly krátké alegorické veršované hry zabývající se tajemstvím svaté eucharistie. Jsou odvozeny od živých obrazů, které byly součástí průvodu doprovázejícího eucharistii. Z obrazů získaly postupně dramatickou formu a nakonec byly odděleny od procesí s eucharistií a tvořily své vlastní. Hry se odehrávaly na vozech, které byly taženy na vybraná místa, kde herci postupně předváděli svá a.s. Obdobně se ve středověku v Nizozemsku a v severní Anglii hrály biblické hry na vozech jednoucích v průvodu. Vysoké náklady na výpravu her platila obec.

A.s. se začaly objevovat v 16. století. Zpočátku měly formu primitivní, venkovské zbožné zábavy. Koncem 16. století se zvyšoval počet profesionálních tvůrců a.s. Žánr se v městských centrech rychle rozvíjel a stal se všeobecně oblíbeným. Jen málo z těchto her vycházelo z kanonické literatury. Ačkoli lidé tehdejší doby byli většinou negramotní, znali křesťanskou dogmatiku a rozuměli tedy symbolům, mytologii, ikonografii a nejrůznějším biblickým aluzím vyskytujícím se v a.s. Symboly a alegorie se často opakovaly a lidé se s nimi setkávali v každodenním životě. To publiku umožnilo snadno jednotlivé obrazy dekódovat – na rozdíl od dnešního čtenáře, který bez dostatečné průpravy obtížně pochopí všechny významy a narážky her; kritická vydání dosud chybí. A.s. skýtaly účinnou směs populární zábavy a teologické nauky, takže byly využívány jako jako didaktický nástroj (utvrzení lidé v křesťanské dogmatice) pro lidi všech socioekonomických vrstev.

Žánr se rozvíjel např. díky knihkupci Juanu de Timonedovi a dramatikům José de Valdivielso a Lope de Vega. Ovšem až Calderón de la Barca využil příležitosti a napsal hry na širokou škálu světských témat, čímž žánru vtiskl nové kvality. V 18. století byl ale obviněn z blasfemie a provádění her bylo roku 1765 zakázáno královským výnosem. Někteří básníci 20. století napodobili jejich formu a psali sekularizované verze starých a.s.

Související pojmy: → teologie, → dogmatika, → žánr, → drama, → básník, → křesťanství, → kód, → obraz, → symbol, → mytologie, → ikonografie, → aluze, → procesí, → eucharistie, → středověk, → kánon, → literatura, → kritika, → blasfemie.

L:
Auto sacramental. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London [cit. 2015-7-21]. Přístup z: [1]
KING, Errol L. Production of meaning: spectacle as visual rhetoric in the auto sacramental: Disertační diplomová práce [on-line]. [cit. 2015-7-21]. The University of Arizona, 2012, s. 150–155. Přístup z: [2]

Anna Goldmanová 21.7.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777