Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Aula

Pojem a. (z lat. dvůr, chrám, vnitřní/královský dvůr) obecně větší prostranství či síň. Výraz se užívá v architektuře ve významech:

1. dvůr obklopený sloupovím, v starořeckých domech nádvoří s oltářem domácího bůžka, popřípadě též místo před domem nebo palácem.

2. v antickém Římě slavnostní prostor panovníkova sídla (A. regia – latinsky Královská síň), zvláště sloupová síň, později úhrnné označení pro palác.

3. klášter. Slovo najdeme v názvu dvou cisterciáckých klášterů u nás, jejich představitelé byli v úzkém styku s panovnickým dvorem (obyčejně byli příslušníci panovnického rodu zakladateli. Jedná se o klášter ve Zbraslavi - A. Regia (ke zdejšímu kostelu položil základní kámen král Václav II.) a klášter na Starém Brně A. Sanctae Mariae založený Eliškou Rejčkou.

4. samostatná místnost v katedrále určená králi.

5. hlavní slavnostní místnost universit aj. vysokých škol.

Související pojmy: → klášter, → katedrála, → architektura, → atrium.

L: Aula. In: ABZ.cz: slovník cizích slov [on-line]. Radek Kučera & daughter, 2005. [cit. 2013-2-18]. Přístup z: [1]; BLAŽÍČEK, Oldřich J. Slovník památkové péče: terminologie - morfologie - organizace. Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1962, 239 s.; DUDÁK, Vladislav. Zneuctěná Královská síň ve Zbraslavi [on-line]. © 2009 [cit. 2013-2-18]. Přístup z: [2].

Anna Goldmanová 20.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777