Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Atlant

- socha mužské postavy sloužící jako architektonická podpěra namísto sloupu či pilastru (ale často zastává jen dekorativní funkci); uplatňována na fasádách, při portálech, pod balkóny

- prvek se objevil již ve starověku v řecké antice (chrám Dia Olympského v Agrigentu), u Etrusků a Římanů; byl obnoven v renesanci a rozsáhle využit v baroku a za historismu 19. století

- termín je odvozen od Titána Atlanta (Atlas), který musel podpírat podle řecké mytologie nebeskou klenbu; lze se setkat i s výrazem: telamón; ženským protějškem je: karyatida, avšak oproti ní a. víceantopomorfně zpodobuje tíži a podpírání

- příkladem z našeho prostředí můžou být atlanti od M. B. Brauna na portálu Clam-Gallasova paláce v Praze či atlanti od F. M. Brokoffa nesoucí balkon Morzinského paláce v Praze

Související pojmy: → architektura, → karyatida.

L: BERNHARD, Marianne. a kol. Univerzální lexikon umění. Praha, 1996, s. 22; BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 34; TROJAN, Raul, MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Praha : Fortuna, 1996, s. 25; BLAŽÍČEK, Oldřich, KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha, 1991, s. 23.

Andrea Svitáková 22.10.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Svitáková, Zofka777