Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Astroturfing

Pojem a. pochází z angličtiny, kdy v původním významu označuje umělou trávu či umělý povrch pro lyžování, golf apod. Pojem souvisí s názvem firmy AstroTurf vyrábějící husté umělé trávníky.

A. je jedna z metod guerilla marketingu, resp. nekalá praktika v oblasti → public relations, v níž jde o vytváření umělého a záměrně klamného dojmu, že veřejnost (zákazníci, čtenáři, posluchači, publikum, fanoušci aj.) zastává určité postoje, preferuje určitý produkt nebo má na nějaké téma či událost určitý názor, že určitá myšlenka, firma nebo osobnost má veřejnou podporu „lidí z ulice“. Profesionálové z oblasti public relations (→ marketér) se pomocí a. snaží navodit dojem spontánního a přirozeného chování veřejnosti, a tím vyvolat v cílové skupině osob pocit důvěry, dojem popularity, motivovat je k nakupování a spotřebě, motivovat je k volbě i k určitému typu smýšlení, které prezentují dané osobnosti jakožto vzory. Na rozdíl od reklamy není při a. cílová skupina informována o tom, že dané sdělení má „komerční“ charakter.

A. je v podstatě neetická manipulace s názory veřejnosti, často využívající současná nová média (internet, blog, videoblog, on-line diskuse, facebook, twitter a jiné sociální sítě). Metodu a. mohou využívat jak jednotlivci, tak organizované profesionální skupiny, neziskové organizace, sdružení aktivistů, odbory a další subjekty, např. i stát.

A. lze charakterizovat jednak jako ofenzivní a agresivní přesvědčovací techniku, jednak i jako falešnou kampaň či etické dno komunikace, která využívá nejrůznějších osvědčených nástrojů, jako např.: zdánlivě autentické výpovědi najatých osob; hraná reakce několika „zaplacených účinkujících“; fiktivní čtenářský dopis cosi podporující nebo i hanící konkurenci či oponenty; falešné osobní blogy (tzv. flogy); placení diskutéři pomáhající prosadit určitý záměr při politicých debatách a na předvolebních shromážděních; účast v anketách; zmanipulované příspěvky v diskusních fórech a sociálních sítích na internetu; telefonáty do rozhlasových a televizních pořadů; účast placených „nadšených“ osob při zahájení prodeje či nabídky nového produktu; astroturfingové rysy může mít i organizovaný potlesk, hektický aplaus či umělý smích v sitkomech apod.

Pojem a. vznikl i jako určitý opak pojmu grassroots, který je užíván k označení hnutí vycházejících spontánně z určité komunity lidí (viz i → grassroots marketing).

Podstatu a. velmi dobře vyjadřuje český pojem → klaka, tj. lidé najatí za účelem prosazení určitého záměru a dosažení určitého cíle nebo volněji i pojem skrytá dezinformace či skrytá reklama.

L: BROWN, Rob. Public Relations and the Social Web. London : Kogan Page, 2009; TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média. Brno : Computer Press, 2011; Webové stránky PRONETmedia s.r.o., přístup z: [1].

Eva Heřmanová 30.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777