Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Asociace televizních organizací

Asociace televizních organizací (ATO) zastřešuje projekt elektronického měření sledovanosti metodou TV metrů a poskytuje koncovým uživatelům data o sledovanosti televizních stanic v ČR. ATO je zájmovým sdružením právnických osob. Založena byla r. 1997. Od r. 2013 je členem mezinárodního sdružení EMRO (European media research organisation), která se snaží podporovat mezinárodní kontakt a diskusi odborníků z mediální oblasti. V r. 2017 se také stala členem I-JIC (The international association of joint industry committees for media research).

Sledovanost televizních stanic se měřila nejprve v pětiletých a v současnosti ve čtyřletých projektech. Od r. 1997 vzrostl počet domácností v panelu zee 660 na 1870 a počet rozhovorů za rok se zvýšil z 5 tis. na 12 tis. Aktuální výsledky měření jsou zveřejněny na stránkách asociace.

Kromě toho ATO vytváří systémy etické regulace v oblasti výroby a vysílání zpravodajských a publicistických pořadů členů ATO, jakož i v oblasti umísťování produktů v televizním vysílání a systému autoregulace. Za tímto účelem ATO přijímá Etický kodex redaktorů zpravodajských, politicko-publicistických a ostatních publicistických pořadů a Kodex pravidel ATO pro umísťování produktů. Asociace taktéž zpracovává iniciativní návrhy a připomínky k technicko-standardizačním a legislativním opatřením.

Řádnými členy ATO jsou Česká televize, FTV Prima, TV Nova, Atmedia Czech a Stanice O. Přidruženými členy ATO jsou Barrandov Televizní Studio, Asociace producentů v audiovizi, Seznam.cz TV a AMC Networks.

V asociaci pracuje metodologická, legislativně–právní, samoregulační a technická komise. Finanční chod ATO řídí finanční zástupci. Funkci prezidenta ATO od 1. ledna 2019 zastává generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Související pojmy: → televize, → produkce, → audiovize, → umísťování produktů, → publicistika, → politika, → kodex, → legislativa, → autoregulace, → EMRO (European media research organisation), → média, → etika.

L: ato.cz [on-line]. Asociace televizních organizací: Praha 2, ©2019 [cit. 2019-3-10]. Dostupné z: <http://www.ato.cz/>

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt