Z Arts Lexikon
Verze z 31. 12. 2016, 14:00, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Asociace organizací cestovního ruchu

A.o.c.r. je zájmové sdružení právnických osob založené roku 2010 za účelem zastupování a ochranou hospodářských zájmů členů, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Zakládajícími členy byly organizace Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Vysočina Tourism a Destinační společnost Východní Čechy. Sdružení není založeno za účelem podnikání.

A.o.c.r. se zabývá zejména těmito činnostmi:

1. Ve vztahu k subjektům mimo sdružení:

  • zapojuje se do legislativního procesu a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu; vyjadřuje se k navrhovaným předpisům z oblasti cestovního ruchu a k hospodářské politice státu a územních orgánů v této oblasti,
  • podporuje úroveň cestovního ruchu v ČR a vyjadřuje se k otázkám spojeným se stavem a rozvojem cestovního ruchu v regionech,
  • zajišťuje informační a konzultační činnost,
  • plní úlohu právního subjektu v jednáních s CzechTourismem, ministerstvy a dalšími státními orgány,
  • zajišťuje propagaci, práci s veřejností a se sdělovacími prostředky,
  • spolupracuje s odbornými školami.

2. Ve vztahu k členským organizacím:

  • informuje členské organizace o vývoji podmínek v oboru cestovního ruchu v legislativní a politické oblasti,
  • vytváří platformu pro spolupráci a kooperaci členských organizací navzájem i s nečlenskými subjekty.

Statutárním orgánem sdružení je její předsedkyně Zuzana Vojtová.

Související pojmy: → turismus, → asociace, → propagace, → médium

L:
asociaceocr.cz [on-line]. Asociace organizací cestovního ruchu: Brno, © 2011–2016. Přístup z: [1]

Anna Goldmanová 20.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777