Z Arts Lexikon
Verze z 1. 1. 2017, 14:15, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu, Česká

A.n.p.c.r.Č. je asociace, která sdružuje novináře, redaktory, publicisty i spisovatele činné v oblasti cestovního ruchu. V současnosti užívá zkrácený zázev Czech Travel Press a čítá přibližně 120 členů. Asociace je členem mezinárodní novinářské organizace FIJET.

Posláním organizace je:

 • hájit svobodu projevu a práva na informace a nezávislost novinářů,
 • dbát na dodržování Etického kodexu novináře Syndikátu novinářů ČR,
 • napomáhat profesionální přípravě novinářů a publicistů, spolupracovat se školami a dalšími institucemi připravujícími novináře na budoucí povolání,
 • podporovat odbornost a informovanost svých členů; za tím účelem organizuje sdružení tiskové konference, besedy, semináře, reportážní zájezdy, exkurze a podobné akce,
 • poskytovat informační, poradenské, zprostředkovatelské, medializační a propagační služby organizacím a institucím působícím v cestovním ruchu, dopravě, vydavatelské a nakladatelské činnosti,
 • rozvíjet partnerství a spolupráci se dalšími novinářskými organizacemi.

Asociace má tyto sekce:

 • Sekce novinářů domácího cestovního ruchu,
 • Sekce zahraničních vztahů a novinářů, zabývajících se zahraničním cestovním ruchem,
 • Sekce gastronomická.

Czech Travel Press nabízí pro firmy a instituce služby jako:

 • pomoc při přípravě tiskových zpráv a její distribuce mezi aktivní novináře,
 • pořádání tiskových konferencí s garancí publicity v mediích,
 • realizace PressTripů s garancí publicity ve vybraných mediích, vhodné pro služby v turistickém ruchu, turistické oblasti nebo pro kraje, hotely, muzea aj. subjekty působící v cestovním ruchu.

Předsedou asociace je Jiří Pilnáček.

Související pojmy: → turismus, → asociace, → propagace, → médium, → média, → konference, → novinář, → vydavatelství, → nakladatelství, → exkurze, → seminář,distribuce, → FIJET, → muzeum, → medializace, → reportáž, → kodex, → Syndikát novinářů, → Press Trip

L:
czechtravelpress.cz [on-line]. Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu: Praha 2, ©2016. Přístup z: [1]

Anna Goldmanová 21.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777