Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Asociace nezávislých divadel ČR

A.n.d.ČR na jaře roku 2016 ustavilo 40 zástupců 30 divadel z celé ČR, která nejsou zřizována veřejnou samosprávou. Jedná se o otevřenou platformu divadelních subjektů, produkčních domů i jednotlivých tvůrců. Asociace vznikla z potřeby formulovat otázky smyslu a postavení nezávislého divadla, navázat komunikaci s představiteli státu, krajů, měst a obcí při řešení problémů tohoto sektoru.

Cílem A.n.d.ČR je:

  • přispívat ke zlepšení kulturní politiky,
  • hledat systémové řešení vícezdrojového financování a nastavení legislativních procesů – A.n.d.ćr se chce zapojit do diskuse o zákonech dotýkající se dané kulturní oblasti,
  • analyzovat problémy sektoru, otevřít diskusi kulturní politiky a grantových systémů a zvýšit transparentnost sektoru,
  • podporovat spolupráci mezi divadelními subjekty v rámci celé republiky,
  • dosáhnout účinnější podpory ze strany státu, měst a obcí, např. spoluprací v oblasti propagace či otevření objektů v majetku veřejné samosprávy kulturním projektům,
  • organizovat akce odborného a společenského charakteru, internetová diskusní fóra a prezentovat aktivity členů.

Záměrem A.n.d.ČR je připravovat pro své členy vzdělávací projekty, především v oblasti fundraisingu a managementu, podporovat spolupráci a sdílení zkušeností a poskytovat právní konzultace. Činnost asociace bude financována z členských příspěvků. Asociace neplánuje vyvíjet vlastní produkční činnost. Předsedou A.n.d.ČR je Štěpán Kubišta, ředitel a spoluzakladatel multifunkčního divadelního prostoru Jatka 78.

Související pojmy: → samospráva, → platforma, → divadlo, → stát, → grant, → propagace, → fundraising, → management, → právo, → vzdělávání, → produkce

L:
Stanovy Asociace nezávislých divadel ČR, z.s. [on-line]. Asociace nezávislých divadel: Praha, © 2016. Přístup z: [1]

Anna Goldmanová 19.11.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777