Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Asociace majitelů hradů a zámků

Mapa rozmístění hsitorických objektů, řádných členů Asociace majitelů hradů a zámků v ČR. Zdroj: [1]

A.m.h.z. je organizace sdružující soukromé majitele zámků, hradů a historicky nebo umělecky hodnotných stavebních objektů a vzácných přírodních útvarů a zahrad v České republice. Jejím cílem je přispět k ochraně, uchování a zhodnocování soukromého historického majetku, a to cestou:

a) zajišťování společného postupu vůči orgánům státu a zastupitelstev všech stupňů, jakož i při jednáních v tuzemsku i v zahraničí, vzájemná výměna zkušeností a sjednocování názorů členů; b) zajišťování finančních prostředků nezbytných pro odborné opravy, renovace, rekonstrukce a údržbu historických objektů v ČR. Jde zejména o několik desítek let státem nedostatečně udržované objekty, které byly vydány oprávněným osobám na základě restitučních nároků dle zákonů platných po roce 1989; c) aktivní spolupráce s organizacemi zejména v oblasti kultury, architektury a stavitelství; d) aktivní spolupráce s obdobnými zahraničními a mezinárodními organizacemi; e) prezentační a publikační činnost se zaměřením na prezentaci zámků, hradů a historicky nebo umělecky hodnotných objektů a jejich historii (viz Stanovy A.m.h.z. [2]).

Členství v A.m.h.z. je trojího typu:

a) Řádní členové (v současnosti 44 řádných členů), tj. fyzické osoby, které vlastní v České republice zámek, hrad či jiný obdobný historicky nebo umělecky hodnotný objekt, které byly navrženy a schváleny představenstvem jako řádní členové A.m.h.z., zaplatily vstupní vklad a řádně platí členské příspěvky, nebo právnické osoby, které splňují shora uvedenou podmínku a jsou tvořeny alespoň ze 2/3 majetkovými podíly fyzických osob; za právnickou osobu v A.m.h.z. jedná vždy jen jí pověřená osoba, která má na valné hromadě této organizace jeden hlas.

b) Čestní členové (v současnosti 5 čestných členů), tj. osoby, které poskytují nebo poskytly A.m.h.z. významné služby.

c) Přátelé Asociace majitelů hradů a zámků, tj. osoby, které nesplňují shora uvedené podmínky, ale mají o činnost A.m.h.z. zájem a jsou vedeny snahou její činnosti napomoci.

Členové A.m.h.z. viz na [3].

Související pojmy: → hrad, → zámek, → zahrada, → památka, → renovace, → rekonstrukce, → restituce.

Eva Heřmanová 20.9.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777