Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Asociace krajů ČR

A.k.ČR je zájmovou nestranickou a nevládní organizací, jejímž hlavním cílem je péče o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů v něm žijících. Vznikla roku 2001 a jejími členy je všech 14 krajů. Cíle A.k.ČR jsou:

  • hájit společné zájmy a práva krajů v duchu principů vycházejících z Evropské charty místní samosprávy,
  • vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek společných členům asociace,
  • napomáhat vzdělávání členů zastupitelstev krajů a zaměstnanců krajů,
  • pomáhat krajům při jejich zahraničních aktivitách.

Orgány asociace jsou:

  • Rada, Komise Rady (pro sociální věci, pro hospodářský rozvoj, meziregionální spolupráci a energetiku, dopravu, zemědělství, financování krajů a fondy EU, životní prostředí, školství, veřejnou správu a legislativu, kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, komise pro integrovaný záchranný systém, prevenci kriminality a sociálně patologických jevů, regionální rozvoj, informační technologie ve veřejné správě a revizní komise),
  • Předseda,
  • Kancelář.

Mezi projekty A.k.ČR patří:

  • Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů.
  • Podpora v oblasti strategického řízení a plánování.
  • Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě.

Na svých webových stránkách uveřejňují tiskové zprávy a stanoviska asociace a důležité informace týkající se její činnosti, výroční zprávy a další dokumenty.

Webové stránky A.k.ČR viz [1].

Související pojmy: → asociace, → projekt, → prostředí životní, → kultura, → péče památková, → turismus, → integrace, → rozvoj regionální, → organizace.

Anna Goldmanová 18.10.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka, Zofka777