Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Asociace filmových archivů, Evropská

Evropská asociace filmových archivů (ACEThe Association of European Cinémathèques) je organizace, jejímý úkolem je chránit evropské filmové dědictví a zajistit, aby audiovizuální záznamy z minulosti mohly využívat a studovat budoucí generace.

Historie organizace sahá do r. 1991, kdy několik evropských filmových archivních sdružení založilo Asociace filmových archivů Evropského společenství (ACCE) a projekt Projetto LUMIER, který se soustředil zejména na obnovu evropských filmů, hledání ztracených evropských filmů a kompilaci rozsáhlých evropských filmografií. Obnoveno bylo více než 1000 filmů, znovuobjeveno a identifikováno 700 filmů v různých sbírkách. Podrobný popis aktivit zahájených LUMIERE byl zveřejněn r. 1996, kdy také skončilo jeho financování. V témže roce se aktivity ACCE rozšířily do celé Evropy a změnila název na Asociaci des Cinémathèques Européennes (ACE).

Hlavní cíle ACE jsou:

 • uchovat evropského filmového dědictví;
 • zajistit archivním snímkům trvalou viditelnost v kině i digitálních médiích.

K dosažení těchto cílů se ACE snaží:

 • podporovat veřejný zájem o evropskou filmovou kulturu a její historii;
 • probudit povědomí o její kulturní a ekonomické hodnotě mezi evropskými tvůrci a audiovizuálním průmyslem;
 • vytvořit příznivé ekonomické a právní podmínky, které evropským filmovým archivům umožní plnit své profesionální úkoly;
 • získat dostatek finančních prostředků na ochranu filmového média;
 • koordinovat podporu pro zachování, restaurování a digitalizaci filmů uchovávaných v evropských archivech;
 • podporovat celoevropský technický a vědecký výzkum v oblasti uchovávání, restaurování a digitalizace filmových materiálů.

Dnes nabízí ACE mj.:

 • tisíce filmových titulů všech evropských národností,
 • filmy zachované, obnovené a digitalizované,
 • snadný a bezplatný přístup k katalogovým informacím filmových archivů z celé Evropy prostřednictvím filmarchives-online.

ACE zveřejňuje informace o tendrech na uchování filmového dědictví, informuje o pořádáných akcích v oboru, pořádá setkání odborníků z oboru ochrany filmových děl, mezinárodní konference, festival filmového dědictví či setkání se vzdělávacím účelem. Také pracuje na projektu FORWARD, jehož cílem je vytvořit celoevropský, poloautomatický systém pro hodnocení stavu práv pro všechny typy audiovizuálních děl.

Současnou prezidentnkou ACE je Sandra den Hamer.

Související pojmy: → film, → festival, → projekt, → konference, → archiv, → film, → digitalizace, → restaurování filmů, → průmysl audiovizuální, → kompilace, → filmografie.

L. ace-film.eu [on-line]. Association des Cinémathèques Européennes: Amsterdam [cit. 2019-3-11]. Dostupné z: <http://www.ace-film.eu/about-ace/about-ace/>

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777