Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Asociace evropských cinematék (ACE)

Asociace evropských cinematék (ACE) sdružuje 44 národních a regionálních filmových archivů z celé Evropy. Jejím úkolem je chránit evropské filmové dědictví a zajistit, aby se audiovizuální záznamy zachovaly pro příští generace. Hlavními cíli ACE jsou:

 • zajistit uchování evropského filmového dědictví;
 • zlepšit distribuci archívních snímků do kin a to i prostřednictvím digitálních technologií.

K dosažení těchto cílů se ACE snaží:

 • Podporovat veřejný zájem o evropskou filmovou kulturu a její historii.
 • Probudit povědomí o jeho kulturní a ekonomické hodnotě mezi evropskými tvůrci a audiovizuálním průmyslem.
 • Vytvořit příznivé ekonomické a právní podmínky, které evropským filmovým archivům umožní plnit své profesionální úkoly.
 • Vytvořit příznivé ekonomické a právní podmínky, které evropským filmovým archivům umožní plnit své profesionální úkoly.
 • Získávat dostatek prostředků na ochranu záznamů.
 • Koordinovat podporu pro zachování, restaurování a digitalizaci filmů uchovávaných v evropských archivech.
 • Podporovat celoevropský technický a vědecký výzkum v oblasti uchovávání, restaurování a digitalizace filmových materiálů.

Asociace vyhledává veřejnou, politickou a finanční podporu pro:

 • své iniciativy v oblasti uchovávání, restaurování a digitalizace záznamů;
 • změnu ve vztahu mezi archivy a filmovým průmyslem, což umožňuje systematickou reinvestování v ochraně;
 • vytvoření nového právního rámce pro archivní činnost;
 • technický a vědecký výzkum v metodách uchovávání, restaurování a digitalizace v evropském měřítku.

R. 1991 byla založena Asociace filmových archivů Evropského společenství (ACCE), která se soustředila zejména na obnovu a hledání ztracených evropských filmů a kompilaci rozsáhlé evropské filmografie. Více než 1000 evropských filmů, většinou z němé éry, bylo obnoveno společným úsilím filmových archivů. Dále bylo znovuobjeveno a identifikováno 700 filmů v různých sbírkách. Celostátní filmografie všech zemí ES byly konsolidovány v jediné databázi. V roce 1996 byl ukončen projekt LUMIER a ACCE změnila svůj název na ACE.

Dnes nabízí ACE tisíce filmových titulů všech evropských národností, snadno přístupné veřejnosti i filmovému průmyslu. Vyhledávání v katalogových informacích filmových archivů z celé Evropy je přístupné [1]

Projekty ACE uskutečněné či probíhající :

 • EFG (The European Film Gateway) – jedná se o přístupový bod k souborům ze 16 evropských filmových archivů prostřednictvím Evropské filmové brány [2]
 • Cinematographic Works Standards (CEN.BT TC 372) – standardy pro kinematografické práce s cílem podpořit výměnu filmografických údajů, zlepšit přístup k evropskému filmovému dědictví a šířit evropské filmy stanovením norem pro katalogizaci a indexování filmů.
 • MIDAS (Moving Image Database for Access and Re-use of European Film Collections) – databáze snímků pro přístup a opětovné použití evropských filmových sbírek
 • FORWARD (Framework for a EU-wide Audiovisual Works Registry) – celoevropský automatizovaný systém pro hodnocení správného stavu všech typů audiovizuálních děl.
 • ABCinema – projekt zkoumající nové a kreativní přístupy k filmové gramotnosti.
 • I-Media-Cities – Vytváří e-prostředí umožňující přístup k digitalizovanému audiovizuálnímu obsahu o 9 významných evropských městech (Brusel, Bologna, Barcelona, Atény, Kodaň, Stockholm, Turín, Vídeň a Frankfurt).
 • EFG (Europeana DSI framework) – součást sítě, která získává finanční prostředky pro evropskou digitální infrastrukturu (European Digital Equipment Infrastructure).

Asociace na svých webových stránkách odkazuje na studijní programy, výcvik a dílny vztahující se k filmovým vědám, filmovému archivnictví a restaurování filmů.

Presidentem ACE je Nicola Mazzanti.

Související pojmy: → film, → věda filmová, → archivnictví, → restaurování filmu, → MIDAS, → kinematografie, → průmysl filmový, → digitalizace, → databáze, → katalog, → archiv, → sbírka.

L: ace-film.eu [on-line]. Association des Cinémathèques Européennes: Belgie [cit. 2016-12-20]. Dostupné z: <http://www.ace-film.eu/?page_id=562>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt