Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Asociace českých kameramanů

A. č. k. je nezávislá profesní organizace sdružující ty osoby, které se chtějí aktivně podílet na uskutečňování jejího poslání. Posláním A. č. k. je zlepšování podmínek pro výkon kameramanské profese v zájmu její umělecké přínosnosti a technické úrovně členů organizace vůči orgánům a organizacím v oblasti filmu, rozhlasu a televize, jakož i vůči státním orgánům a jiným organizacím ve všech oblastech audiovizuální politiky. Konkrétně se jedná o tyto aktivity:

  • zprostředkování a podpora informovanosti v oboru kameramanské teorie i praxe;
  • spolupráce s obdobnými organizacemi v jiných zemích;
  • prestižní a sociální ochrana profesí asistent kameramana a druhý kameraman;
  • ochrana práv a zájmů kameramanů a asistentů v oblasti odměňování za výkon profese;
  • obrana prestiže kameramanské profese a obrana proti všem objektivním i subjektivním příčinám výrazové degenerace v kameramanské práci.

Asociace se vyvinula z Kameramanské sekce, volného sdružení kameramanů hraného filmu, které vzniklo před druhou světovou válkou. Po komunistickém převratu se mohli kameramani scházet pouze v rámci komunistické odborové organizace. Obnova nastala po r. 1989, kdy vzniklo sdružení českých filmových kameramanů, které bylo r. 1990 přejmenováno na Sdružení filmových kameramanů a r. 1992 na A. č. k. Prvním prezidentem organizace byl zvolen r. 1994 Josef Hanuš, druhým pak r. 2013 Marek Jícha.

Sdružení od r. 2006 každoročně uděluje Cenu asociace Českých kameramanů.

Související pojmy: → kameraman, → film, → televize, → president, → rozhlas, → průmysl audiovizuální, → prestiž, → správa státní.

L: ceskam.cz [on-line]. Asociace českých kameramanů: Praha 1, © 2006-2017 [cit. 2017-10-17]. Dostupné z: <http://www.ceskam.cz/cz/ack/historie-asociace/>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Echo