Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Asociace České republiky, Muzikoterapeutická

A.Č.r.M. je neziskové profesní sdružení muzikoterapeutů, otevřené taktéž všem zájemcům o muzikoterapii. Sdružení vzniklo v roce 2012 sloučením České muzikoterapeutické asociace a České asociace muzikoterapie a dramaterapie, která fungovala od roku 2005.

Základní cíle asociace jsou:

  • rozvoj a zvyšování odborné úrovně oboru,
  • prosazování profesního statutu, kvalifikačních standardů a etických požadavků, respektujících standardy expresívních terapií v Evropě.

Asociace vytváří prostor pro odbornou diskusi, výměnu informací a zkušeností. Nabízí svým členům možnost profesního rozvoje (např. seminářů, výcvikových programů) a snaží se prosadit využití muzikoterapie v oblastech pomáhajících profesí (zdravotnictví, sociální služby, pedagogika). A.Č.r.M. spolupracuje s dalšími institucemi v oblasti expresivních terapií a provádí osvětu mezi veřejností (pořádá konference a odborná setkání, publikuje a provozuje webové stránky) a prezentuje tuzemskou muzikoterapii ve styku s domácími i zahraničními subjekty. Garantuje supervizi pro oblast muzikoterapie a vede seznam muzikoterapeutů a supervizorů splňujících profesní a etické požadavky. Také se snaží zasahovat do legislativního procesu a zlepšovat tak podmínky pro rozvoj profese.

Řídícím a výkonným orgánem asociace je devítičlenná rada, v jejímž čele je předseda T. Procházka. Na svých webových stránkách zveřejňuje asociace seznam pořádaných kurzů v daném oboru a také základní informace pro zájemce o tento druh terapie. Vlastní časopis nevydává, ale má vlastní rubriku v časopisu Arteterapie Česká arteterapeutické asociace.

Související pojmy: → arteterapie, → muzikoterapie, → asociace, → hudba, → časopis, → kodex etický, → seminář, → konference, → standard, → supervize, → dramaterapie.

Odkazy:
O asociaci [on-line]. Muzikoterapeutická asociace České republiky, o.s., Praha 10, © 2015 [cit. 2015-4-21]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 22.4.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777