Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Asociace, Evropská festivalová

A.E.f. je zastřešující organizace pro evropské i mimoevropské festivaly. Jedna z nejstarších kulturních sítí v Evropě byla založena v Ženevě roku 1952 jako společná iniciativa dirigenta I. Markevitche a filozofa D. de Rougemonta. Při svém založení asociace spojovala 15 festivalů, dnes zastřešuje více než 100 festivalů zaměřených na hudbu, tanec, divadlo nebo více oborů zároveň, národní asociace festivalů a kulturních organizace z 41 zemí.

Cílem a.E.f. je podporovat festivaly a vyzdvihnout jejich důležitou úlohu v oblasti mezinárodní kulturní spolupráce a společnosti. Za tím účelem se snaží:

  • koordinovat úsilí svých členů (např. výroční konference a kulaté stoly, vydávání publikací o činnosti svých členů, vedení blogu Festival Bytes);
  • usnadnit spolupráci a koprodukci;
  • školit a vzdělávat manažery festivalů (např. projekt The Festival Academy, Festival Readings);
  • nastavit společnou politiku;
  • podporovat multidisciplinární tendence;
  • zapojovat se do politických debat (prosazování zájmů svých členů prostřednictvím Evropského domu kultury).

Asociace má stálý sekretariát v belgickém Gentu v čele s generálním tajemníkem. Mezi její další povinnosti patří šíření informací o členských festivalech a vydávání publikací o asociaci a svých členech. A.E.f. vydává publikace v pěti řadách: Dialogue, Inside/Insight Festivals, Still so much to be done, Give, Get or Get Off!, Cashier de l´Atelier.

Valné shromáždění, nejvyšší orgán sdružení, se schází jednou ročně. Presidentem a.E.f. je D. Brlek. A.E.f. sídlí v Bruselu v Evropském domě kultury.

Mezi aktivity a.E.f. patří dále:

  • Evropský dům kultury – kulturní organizace založená a.E.f. a zaměřuje se na pořádání veřejných a interních diskusních fór, profesní školení, sdílení zkušeností a mezinárodní projekty;
  • European Festival Research Project (EFRP) – jedná se o mezinárodní interdisciplinární konsorcium zaměřené na zkoumání dynamiky vývoje a směřování fenoménu uměleckých festivalů; projekt běží od roku 2004.

Webové stránky asociace, viz The Association [on-line] Gent, Belgium, © 1999–2014 [cit. 2014-8-23]. Přístup z: [1].

Související pojmy: → konsorcium, → festival, → fenomén, → sdružení, → asociace, → publikace, → koprodukce, → manager, → arts management, → konference, → prezident, → hudba, → tanec, → divadlo.

Anna Goldmanová 23.8.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777