Z Arts Lexikon
Verze z 4. 2. 2013, 17:49, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Asanace)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Asanace

Pojem a. (z lat. sanare, z fr. assainir = ozdravit) označuje 1. ozdravění, resp. zlepšení stavu a "kondice" objektů, materiálů, krajiny nebo i celých urbanistických celků. Jde o termín označující nejen celkovou chtěnou, realizovanou či jen plánovanou změnu, ale i 2. jednotlivé zásahy či opatření, které odstraňují technické, zdravotní, bezpečnostní, dopravní a estetické závady, nevhodné či nepohodlné doplňky (např. náletové dřeviny), přístavby i celé stavby. A. tedy může mít v krajním případě i podobu demolice jednotlivých objektů nebo i podobu velkoplošné demolice v určitých územích spojené s následnou výstavbou.

Nejčastěji se pojem a. užívá v oblasti urbanistické a architektonické tvorby (ve významu a. území, a. budovy, a. skládky, a. životního prostředí); viz historický příklad a. pražského židovského gheta Josefov na přelomu 19. a 20. století ([1]; [2]; [3]); méně často pak i ve významu a. nábytku, veterinární a., asanační zařízení (kafilérie) aj.

Podle ABZ Slovníku cizích slov je a. 3. soubor opatření vedoucí ke zlepšení, ozdravění životního prostředí nebo 4. odstraňování a zneškodňování škodlivin, které při použití zbraní hromadného ničení ulpěly na povrchu těl, předmětů a terénu.

Podle Wikipedie pojem a. označuje 5. "soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí rozsáhlé stavební úpravy často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu".

V dalších přenesených významech bylo pojmu a. použito např. i pro 6. divadelní hru Václava Havla ([4]) nebo pro 7. jednu z akcí STB v 70. až 80. letech v Československu ([5]).

Související pojmy: → urbanismus, → struktura urbanistická, → krajina kulturní, → sanace, → brownfields, → smog vizuální.

L: PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 85; Wikipedie.cz. Heslo Asanace. Přístup z: [6]; LOSKOTOVÁ, Irena a kol. Encyklopedie dějin města Brna. Přístup z: [7].

Tomáš Pek, Eva Heřmanová 4.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777