Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Doporučená struktura hesla)
(Doporučená struktura hesla)
Řádka 34: Řádka 34:
  
 
'''Zásady'''  
 
'''Zásady'''  
 +
 
Délka hesla může být různá, dle jeho významu (optimální délka asi 2-4 odstavce).
 
Délka hesla může být různá, dle jeho významu (optimální délka asi 2-4 odstavce).
 
Žádoucí je srozumitelnost.
 
Žádoucí je srozumitelnost.
Řádka 44: Řádka 45:
  
 
'''Struktura hesla'''
 
'''Struktura hesla'''
 +
 
Ústřední termín je psán tučně, veškerý text doporučuji psát bez jakýchkoliv slovníkových nebo i běžných zkratek.
 
Ústřední termín je psán tučně, veškerý text doporučuji psát bez jakýchkoliv slovníkových nebo i běžných zkratek.
 
Existuje-li autor pojmu, člověk, který jej vymyslel či použil jako první (např. jako Čapek pojem robot, Cooley pojem primární sociální skupina, Lynch mentální mapy apod.), měl by být uveden.
 
Existuje-li autor pojmu, člověk, který jej vymyslel či použil jako první (např. jako Čapek pojem robot, Cooley pojem primární sociální skupina, Lynch mentální mapy apod.), měl by být uveden.
Řádka 60: Řádka 62:
  
 
'''Vzor'''
 
'''Vzor'''
 +
 
'''Kultura (culture)''' nadbiologické adaptační mechanismy člověka. Pojem je užíván ve smyslu 1. tvorba a užívání symbolů a artefaktů, 2. systém informací, které zakládají způsoby, jimiž lidé v určité skupině komunikují se svým sociálním okolím a materiálním prostředím; zahrnuje soubory principů, pravidel, mravů a způsobů interakce uvnitř skupiny; k. je předávána výhradně negeneticky, tedy učením, 3. dle S. Freuda '''k.''' vyrůstá z represe a sublimace v člověku přítomných pudů, jimiž jsou Eros a Thanatos, 4. původní význam '''k.''' lze spojovat se zemědělskou výrobou, 5 pojem '''k.''' jako → civilizace, 6 hmotná '''k.''' jako dochovaný doklad minulé a současné činnosti člověka a lidských společenství, 7 nehmotná '''k.''' →›› subkultura, →›› kontrakultura atd., atd. atd. .......  
 
'''Kultura (culture)''' nadbiologické adaptační mechanismy člověka. Pojem je užíván ve smyslu 1. tvorba a užívání symbolů a artefaktů, 2. systém informací, které zakládají způsoby, jimiž lidé v určité skupině komunikují se svým sociálním okolím a materiálním prostředím; zahrnuje soubory principů, pravidel, mravů a způsobů interakce uvnitř skupiny; k. je předávána výhradně negeneticky, tedy učením, 3. dle S. Freuda '''k.''' vyrůstá z represe a sublimace v člověku přítomných pudů, jimiž jsou Eros a Thanatos, 4. původní význam '''k.''' lze spojovat se zemědělskou výrobou, 5 pojem '''k.''' jako → civilizace, 6 hmotná '''k.''' jako dochovaný doklad minulé a současné činnosti člověka a lidských společenství, 7 nehmotná '''k.''' →›› subkultura, →›› kontrakultura atd., atd. atd. .......  
 
UNESCO definuje '''k.''' široce antropologicky jako: „........................................“, OSN chápe '''k.''' jako: „..........................“.
 
UNESCO definuje '''k.''' široce antropologicky jako: „........................................“, OSN chápe '''k.''' jako: „..........................“.

Verze z 4. 2. 2012, 22:58

Úvodní slovo

Základní slovníkové kategorie

Pomocné slovníkové kategorie

Úvodní slovo

4.2.2012. Tímto počinem se dopouštíme řady neodčinitelných hříchů. Zejména troufalosti, velikášství, naivnosti, neskromnosti, neprozřetelnosti, nepromyšlenosti, ctižádostivosti a nesebekritičnosti. Dobrovolně se tímto též vystavujeme konstruktivní i nekonstruktivní kritice. Rádi bychom spolupracovali s lidmi stejné krevní skupiny nejen z řad studentů, vysokoškolských učitelů a dalších odborníků, ale i zájemců z řad veřejnosti, internetových fandů a lidí s nadprůměrnými kulturními kompetencemi. Cílem tohoto projektu je vytvořit dosud chybějící specializovaný slovník, který by věcně pokrýval a terminologicky sjednocoval oblast uměleckého managementu, marketingu v oblasti umění, kultury a kulturního dědictví, podnikání v oblasti kultury, financování kultury a umění, ale který by pokrýval i oblasti úzce související, tj. oblast existujících databází, oblast kulturní krajiny, oblast kulturního turismu či multikulturní problematiky, oblast sociologie kultury a umění, ale i řadu dalších témat. Velmi výhledově by mohl obsahovat např. i biografická hesla. Náš Artslexikon se tak jako analogické projekty (právnický Iuridictum či lékařská WikiSkripta) snaží o vytvoření prostoru pro kooperativní tvorbu, o využití potřeby tvůrčí činnosti a potřeby seberealizace, jež jsou vlastní většině normálních lidí, ale i o využití specifických odborných znalostí internetové komunity. Naší snahou je ale i vytvoření aktuálních, kvalitních a dynamických výukových textů využitelných v rámci samostudia a e-learningu. Let´s go, nebojte se tvořit, i když Vaše příspěvky mohou být někdy redakční radou i nemilosrdně upravovány. Při svém běhu na dlouhou trať se - i nadále - se chceme držet následujících motivačních citátů:

 • „Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem píšeš, potom je třeba se naučit psát. Na jedno i druhé padne celý život.” (Ernest Hemingway)
 • „Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů.” (Lee Iacocca)
 • „Úspěch nikdy není konečný a neúspěch nikdy není fatální. Odvaha pokračovat je to, co se v životě počítá.” (Winston Churchill)

Instrukce, informace, zásady používání slovníku

 • V rámci výše uvedených kategorií prosíme o dodržení přednosti substantiva před adjektivem, tedy o vytváření hesel typu kultura hmotná, kultura kreativní, kultura lidová, kultura masová apod. Optimální je zařazení jednoho hesla do jedné až dvou výše uvedených speciálních kategorií; každé heslo (i jen navrhované) je třeba z důvodu udržení přehlednosti slovníku vždy zařadit i do kategorie "Vše", jež funguje jako jakýsi rejstřík hesel. V případě absence věcně vhodné kategorie, v případě nouze či nerozhodnosti lze heslo uložit do záchranné kategorie "Ostatní pojmy". V případě nezvládutí čehokoli lze heslo zaslat na [email protected]. Hesla se dále ujme jeden z adminů, samaritánsky, bezplatně, dobrovolně a propojí jej s dalšími hesly ve slovníku.
 • Základní návod jak pracovat v prostředí Artslexikonu viz Nápověda:Obsah v Menu pod vyhledávačem; o podrobnější instrukce pro vlastní tvorbu hesel si lze napsat na [email protected]. Každý ze zaregistrovaných uživatelů si v rámci Artslexikonu může zřídit stránku o své osobě, svých zájmech, užším studijním zaměření či kulturních aktivitách (např. v podobě vloženého CV, vložené prezentace, svých publikacích apod.).
 • Vzhledem k rozrůstajícímu se počtu hesel, ale i odkazů na literaturu a relevantní internetové stránky budeme vděčni jak za každé další upřesnění hesel i odkazů, tak i za upozornění na případné nefunkční odkazy. Rádi bychom udrželi Artslexikon v podobě specializovaného výkladového slovníku, nicméně časem by web mohl fungovat i jako kulturní Wikipedie. Nebudeme tudíž bránit externím přispěvatelům stvořit i heslo encyklopedičtějšího charakteru (což se již i stalo např. v případě hesel "Unplugged concert" nebo "Tetování" aj.). Takovéto podrobnější informace lze do Artslexikonu taktéž vkládat, ale až za primární dvou až tříodstavcové heslo, dále do textu pokud možno vždy s označením Podrobněji. Do Artslexikonu je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní, urážlivé či rasisticky laděné texty. Připravujeme také označení hesel z hlediska jejich rozpracovanosti, úplnosti resp. kvality. Hesla zrecenzovaná budou označena zvláštním symbolem - modrým smajlíkem.
Bluesmile2.jpg
 • Vložená autorizovaná slovníková hesla je možno dále svobodně nekomerčně šířit a zejména užívat ke studijním účelům, užívat ve všech typech závěrečných prací, při dodržení podmínky citování zdroje dle platného autorského zákona a dle citační normy. Blíže viz citace.com. Obsah webu je chráněn autorskými právy. Jakékoliv komerční vytěžování databáze hesel je zakázáno. Všechny příspěvky v Artslexikonu jsou zveřejňovány podle pravidel a licence Creative Commons Attribution Share Alike, tzn. 1. pokud si nepřejete, aby Váš text byl potenciálně někým dále upravován a volně šířen, pak jej do Artslexikonu nevkládejte; 2. aktem vložení příspěvku stvrzujete to, že text je Vaším dílem a nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). Nevkládejte proto do Artslexikonu (bez prokazatelného svolení autora) texty, které jsou chráněny autorským právem (tj. do slovníku nelze doslovně přepisovat hesla z komerčních encyklopedií, učebnicových textů apod.). Každý je zde nicméně vítán, každý zde může získávat i zanechávat informace v podobě nových či editovaných hesel. Jakákoliv část slovníku ale nesmí být publikována bez výslovného písemného povolení autorek myšlenky slovníku (© Eva Heřmanová, Jitka Černá). Podrobněji jsou pravidla pro využívání slovníku upravena v odkazu Lexikon:Autorské právo, popř. i Lexikon:Ochrana osobních údajů nebo Lexikon:Vyloučení odpovědnosti.

On-line manažerská kancelář

Pro prohlížení a zabukování dosud nezpracovaných hesel se nachází na volně přístupné internetové adrese https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Alai80-ZU4n3dDZEZVZfbE9MOG5NQVNWdTlIa0YzSVE#

O minulosti, současnosti a budoucnosti projektu

LogoWebArchiv.jpg

Základní informace o minulosti projektu, jeho vzniku, obhajobě a hodnocení lze nalézt níže na stránce (v dolní liště na odkazu Lexikon:Arts Lexikon).

Současnost. V polovině října 2014 bylo splněno 2000 plánovaných slovníkových hesel, 300 zaregistrovaných uživatelů a 6000 slovníkových stránek. Plánovaných prvních 100 000 návštěvníků bylo dosaženo ke konci listopadu 2014. Webová stránka Artslexikonu je pravidelně archivována a téměř každodenně aktualizována.

Budoucnost projektu je slibná. Vedle oslovení několika nadací, přípravy veřejné sbírky pomocí crowdfundingu, oslovení významných osobností veřejného a kulturního života, plánujeme též zkontaktování dalších potenciálních partnerských pracovišť, knihoven a dalších subjektů činných v oblasti kultury a umění.

Ocenění. Web Artslexikonu byl 19.3.2013 uznán Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj informací, který bude uchováván do budoucna a stane se tak součástí českého kulturního dědictví; web byl zařazen do evidence a monitoringu WebArchivu Národní knihovny ČR v Praze (viz WebArchiv). Této pocty a důvěry si velmi považujeme a budeme dělat vše pro to, abychom naši vizi naplnili. Stručně shrnuto, čeká nás ještě spousta krásné a užitečné práce v duchu myšlenek v závěru filmu Wall Street (1987) režiséra Olivera Stonea "Jdi a udělej něco ve svém životě, vytvoř něco. Nežij z toho, že kupuješ a prodáváš věci (akcie) druhých".

Přidejte se k nám, podpořte nás, kontaktujte nás

Líbí se vám projekt Artslexikonu a chtěli byste jej podpořit v dalších letech jeho trvání? Pak využijte některou z následujících možností. Přidejte se k nám; šiřte echo o našem projektu; vyměňte si s námi a recipročně vyvěšte naše logo na Vaše webové stránky; přispějte drobným penízem na provoz a rozvoj našeho serveru. Fyzické osoby mohou zaslat jakoukoliv částku bankovním převodem na číslo účtu 5178-281568144/0800. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte „Příspěvek pro Artslexikon“, uvedete-li i svoje jméno, příjmení a město, zařadíme Vás do vznikajícícho seznamu dárců. Právnické osoby mohou svůj příspěvek zaslat po předchozí dohodě na základě sponzorské smlouvy. Za Vaše případné finanční příspěvky předem velmi děkujeme. Chcete se zapojit? Neváhejte, přidejte se k nám, dělejte něco smysluplného.

Aktuality

 • 9.1.2018 Upozorňujeme na nenápadnou novou knížku Petra Janocha Fénixové českých zámků. Bližší info vizte zde [1]. Admin.
 • 3.11.2016 Upozorňujeme na nově spuštěný projekt Knihovny pod jednou střechou aneb portál knihovny.cz. Více informací vizte zde [2]. Admin.
 • 28.9.2016 Upoutávka na několik akcí Sdružení Skleněná louka v Brně. Kalendář akcí na říjen 2016 vizte zde [3]. Admin.
 • 27.9.2016 Vyhlášeny ceny NPÚ Patrimonium pro futuro. Uděleno bylo 25 ocenění v různých kategoriích. Bližší informace vizte zde [4]. Admin.
 • 27.9.2016 Výstava Via Lucis (Cesta světla) magických obrazů B. Waageové, evangelický kostel sv. Martina ve zdi v Praze 1, vernisáž 12.10. 2016, bližší informace zde [5]. Admin.
 • 22.9.2016 Pozvánka na říjnovou akci Podzim Mezi řekami 2016 vizte zde [6]. Admin.
 • 15.9.2016 V nakladatelství WoltersKluwer vychází knížka Aleny Andruško: Internet, informační společnost a autorské právo. Více informací vizte zde [7]. Admin.
 • 15.9.2016 Celodenní seminář na téma 3D modelování historické architektury a využití v památkové a muzejní praxi se konalo v Praze dne 20.9.2016. Více informací vizte zde [8]. Admin.
 • 7.9.2016 Upozorňujeme na akci ArchiMylš 2016, kde hlavním tématem je Umění ve veřejném prostoru: Bližší informace vizte zde [9]. Admin.
 • 21.2.2016 V nakladatelství Slovart vychází kniha Wallyho Olinse Brand New o brandingu a budoucnosti budování značek v globalizovaném světě. Blíže viz [10]. Admin.
 • 20.2.2016 Upozorňujeme na možnost stažení publikace Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, II. svazek - Stav, potřeby a trendy, a to zde [11]. Admin.
 • 9.2.2016 Vyšla nová publikace Muzea ČR v letech 2012-2014, bližší informace vizte zde: [12]. Admin.
 • 21.1.2016 Upozozňujeme také na zprovoznění webu České divadelní encyklopedie. Bližší informace viz zde [13]. Admin.
 • 20.1.2016 Upozorňujeme na nově vyšlou knížku Umění falzifikace. Blíže viz zde [14]. Admin.
 • 14.12.2015 Již brzo Ostravské sochy!!! Sochy a umělecká díla ve veřejném prostoru města Ostravy budou mít již brzo svoji databázi. Blíže viz [15] a [16]. Admin.
 • 14.12.2015 Zprovozněn nový projekt Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury ČR Klíč k památkám. Blíže viz [17]. Admin.
 • 5.12.2015 Upozornění na nově vyšlou knížku Úvod do sociologie hudby. Bližší info viz [18]. Admin.
 • 4.12.2015 Příručka/zpráva Creative Business Model o financování kulturních center, vydaná evropskou sítí Trans Europe Halls je ke stažení zde [19]. Admin.
 • 17.11.2015 Právě vychází encyklopedie A. Vondruškové Český lidový a církevní rok. Bližší info viz [20]. Admin.
 • 1.10.2015 Plzeň 2015 a projekt vzdělávacích kurzů Arts Managementu; zhodnocení čtěte zde [21]. Admin.
 • 9.8.2015 Zprávy o digitalizaci a digitální archivaci v oblasti kultury v zemích EU za období 2011-2013 k dispozici zde: [22]. Admin.
 • 14.7.2015 V Česku je devět nových movitých národních kulturních památek, bližší informace viz zde [23]. Admin.
 • 20.5.2015 Upozorňujeme na nový webový portál Do-muzea, pod garancí Národní ho muzea a Asociace muzeí a galerií České republiky, k vidění zde [24]. Admin.
 • 12.5.2015 Upozorňujeme na novou knížku Karla Kuči Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky, vyšlou v edici Průvodce v nakladatelství Academia. Bližší info viz zde [25]. Admin.
 • 30.4.2015 Nové knížky Evy Švirákové a kol. Kreativní třída: talent vs. bohatství a Projektový kreativní management, obě ke stažení zde [26]. Admin.
 • 3.4.2015 Vychází kniha Marcela Krause, Michala Petkova a Zbyňka Růžičky Výzkum a vývoj v kulturních a kreativních odvětvích: Hlavní ukazatele výzkumu a vývoje včetně srovnání s vybranými průmysly ČR. Ke stažení zde [27]. Admin.
 • 31.3.2015 Ocenění Magnesia litera bude v roce 2015 rozšířeno o novou kategorii "Magnesia blog roku". Bližší informace vizte zde [28]. Admin.
 • 26.3.2015 Metropolitní muzeum umění v NYC nabízí zdarma ke stažení 422 knih o umění. V obsáhlém archivu, kde jsou knihy vydané od roku 1964 až do současnosti, můžete hledat podle názvů, jmen autorů ale i klíčových slov. Stahovat lze zde [29]. Admin.
 • 26.2.2015 Upozorňujeme na novou unikátní knížku URBEX: Opuštěná místa v Čechách. Bližší informace na [30]. Admin.
 • 11.2.2015 Nový kulturní web o dění v Praze, on-line sociologický výzkum, fotogalerie. To vše lze shlédnout na odkazu Kultura v hl. m. Praze zde [31]. Admin.
 • 4.2.2015 Možnost stažení nové publikace (2014) s názvem Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU, zde [32]. Admin.
 • 24.1.2015 Upozorňujeme na nově zpřístupněnou fototéku Ústavu pro dějiny umění (Katolické teologické fakulty University Karlovy v Praze) s názvem Královské dílo, která vznikla jako výstup jednoho z projektů NAKI, podporovaného MK ČR. Bližší informace vizte zde [33]. Admin.
 • 16.11.2014 Upozorňujeme na právě vyšlou knížku kolektivu autorů z VŠE a NPÚ Marketingové řízení památkových objektů. Více informací viz [34]. Admin.
 • 24.10.2014 Prosíme, podpořte dle svého uvážení server Hrady.cz. Server www.hrady.cz poskytuje informace již od roku 1998 a jeho redaktoři a IT nadšenci pracují na kontrolách a doplňování informací až dodnes bez nároku na odměnu. Napomozte k udržení provozu tohoto webu jakoukoliv finanční částkou zasláním na účet č. 2206443949/6210. Admin.
 • 13.10.2014 K dnešnímu dni již bylo splněno 2000 plánovaných slovníkových hesel, splněno 300 zaregistrovaných uživatelů a splněno 6000 slovníkových stránek. Pomalu se blížíme i ke kulatinám, tj. k prvním 100 000 návštěvníkům, tj. ke splnění plánu pro rok 2014. Neváhejte, přidejte se k nám, dělejte něco smysluplného. Admin.
 • 27.7.2014 Upozorňujeme na vysoce kvalitní on-line Estetický slovník prof. Ericha Mistríka z Bratislavy, který byl přidán do našich slovníkových "metazdrojů". K přímému nahlédnutí viz i zde [35]. Admin.
 • 8.7.2014 Upozornění na knížku z oblasti ochrany kulturní krajiny. V červnu vyšla knížka Prameny a studánky v Podještědí od Dominika Rubáše, tematicky naprosto ojedinělá. Vřele doporučujeme. Bližší informace lze nalézt na webu [36]. Admin.
 • 3.5.2014 Nová knížka z nakladatelství Academia s názvem Současná umělecká díla v krajině. Bližší info na stránkách nakladatelství, viz zde [37]. Admin.
 • 19.4.2014 Vyšly dvě nové zajímavé publikace Paradigmata moderní kulturní politiky (IDU), viz [38] a Krize v multikulturalismu: Multikulturalismus v krizi (Oftis), viz [39]. Admin.
 • 27.3.2014 On-line kulturní kalkulačka "KulKal" pro výpočet ekonomických dopadů kulturních projektů byla zpřístupněna na stránkách [40], další informace viz i [41]. Admin.
 • 20.3.2014 Příspěvek k problematice hlavních měst kultury a přehodnocení role kultury v Evropě k přečtení a ke stažení zde [42]. Admin.
 • 20.3.2014 Nová směrnice Rady EU o autorském právu a přístupu k hudbě on-line. Podrobnosti viz na [43]. Admin.
 • 2.2.2014 Ministerstvo kultury ČR vydalo aktuální verzi publikace Příručka vlastníka kulturní památky 2014. Ke stažení je zde [44]. Admin.
 • 22.8.2013 Upozorňujeme na novou publikaci Kultura v krajích České republiky autorů Věra Patočková, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol. ze Sociologického ústavu AV ČR. Bližší informace viz na [45]. Admin.

FB Česká Wiki - Arts Lexikon

Další zprávičky vizte též na Česká Wiki - Arts Lexikon.

Doporučená struktura hesla

Vzorové heslo do „ARTS-LEXIKONU“ – prvotní návrh

Zásady

Délka hesla může být různá, dle jeho významu (optimální délka asi 2-4 odstavce). Žádoucí je srozumitelnost. Při opakování ústředního termínu se tento již dále v textu hesla nevypisuje, ale píše se jen jeho zkratka, tj. tučně jeho počáteční písmeno (např. u suburbanizace..... „současný proces s. je důsledkem......“). Řazení substantivum, pak adjektivum, např.: magie (z řečtiny: mageia, „čarodějnictví“), ..... magie homeopatická,..... magie kontaktní,..... magie počátku (magie prvního dne), jde o tradiční obřad primitivních národů....

Struktura hesla

Ústřední termín je psán tučně, veškerý text doporučuji psát bez jakýchkoliv slovníkových nebo i běžných zkratek. Existuje-li autor pojmu, člověk, který jej vymyslel či použil jako první (např. jako Čapek pojem robot, Cooley pojem primární sociální skupina, Lynch mentální mapy apod.), měl by být uveden. Různé významy, resp. oblasti, v nichž se pojmu užívá, je-li těchto významů více než jeden, užívejte, prosím, pro ně číslování arabskými číslicemi, řazení významů navrhuji podle četnosti, běžnosti použití, subjektivně pociťované významnosti; uvedeny by měly a mohly být původní, ale i přenesené významy termínu. Existují-li, měla by být uvedena i synonyma, a v textu i vazba na příbuzné → a vzdálenější →›› významy, které ale ve slovníku být mohou, ale také nemusí. Uvádět lze i frazeologie, příklady, doslovné citace, které ilustrují danou problematiku či daný termín v příslušných kontextech, u nejdůležitějších pojmů lze uvádět i všeobecně uznávanou, nejznámější či nejpoužívanější definici a jejího autora. Prosíme o anglický ekvivalent (popř. dobrovolně i jiný ekvivalent ve světovém jazyce), primárně lze velmi dobře použít google překladač a dále tento ekvivalent ověřovat v příslušném výkladovém dvojjazyčném slovníku. A: F: N: R: I: Existuje-li, nějaká zásadní literatura k danému pojmu (maximálně 1-3 odkazy, velikostí písma č. 10, pokud možno plnou citaci). Autorizace hesla: Her, Cer, Hor, Pek, Pes a zkratky dalších uživatelů. Datum vytvoření / datum aktualizace.

Vzor

Kultura (culture) nadbiologické adaptační mechanismy člověka. Pojem je užíván ve smyslu 1. tvorba a užívání symbolů a artefaktů, 2. systém informací, které zakládají způsoby, jimiž lidé v určité skupině komunikují se svým sociálním okolím a materiálním prostředím; zahrnuje soubory principů, pravidel, mravů a způsobů interakce uvnitř skupiny; k. je předávána výhradně negeneticky, tedy učením, 3. dle S. Freuda k. vyrůstá z represe a sublimace v člověku přítomných pudů, jimiž jsou Eros a Thanatos, 4. původní význam k. lze spojovat se zemědělskou výrobou, 5 pojem k. jako → civilizace, 6 hmotná k. jako dochovaný doklad minulé a současné činnosti člověka a lidských společenství, 7 nehmotná k. →›› subkultura, →›› kontrakultura atd., atd. atd. ....... UNESCO definuje k. široce antropologicky jako: „........................................“, OSN chápe k. jako: „..........................“.

A: culture F: culture N: Kultur R: культура I: cultura

L: BAUMANN, Shyon. Hranice umění: vysoká kultura v Hollywoodu. Hollywood Highbrow. From Entertaiment to Art. Princeton-Oxford:Princeton University Press 2001, s. 1–18. ISSN 0862-397X.

Her - 3.2.2012


Probíhající, pro veřejnost otevřené či polootevřené, oficiální i soukromé, on-line kulturní projekty

Projekt Zvuky Prahy (Miloš Vojtěchovský), viz [46]

Databáze českého amatérského divadla (MK ČR), viz [47]

Databáze slovenského divadla (Divadelný ústav Bratislava, SR), viz [48]

Databáze drobných památek v ČR s důrazem na Plzeňský kraj, (Martin Milichovský), viz [49]

Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy v České republice (Michal Valenčík), viz [50]

Databáze kostelů v ČR (Collegium Strahoviense), viz [51]

Kostely a církevní stavby v České republice (Otakar Jelínek), viz [52]

Mapa bohoslužeb (Jan Paták), viz [53]

Zaniklé obce a objekty po roce 1945 (Pavel Beran), viz [54]

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Petr Fabian), viz [55]

Databáze vodních mlýnů (Rudolf Šimek), viz [56]

Databáze vodárenských věží (Společenstvo vodárenských věží), viz [57]

Národní registr pramenů a studánek, E-studánky (Mladí ochránci přírody, o.s.), viz [58]

Zvony a zvonění (Tomáš Weissar), viz [59]

Industriální topografie (průmyslová architektura a technické stavby) (ČVUT), projekt VCPD FA ČVUT v Praze, Databáze objektů a Databáze osobností (architektů, stavebníků, stavebních firem), info viz [60], vstup do databáze po registraci viz [61].

TEMAP (Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR), projekt zpřístupnění starých map a mapových sbírek, MK ČR + devět paměťových institucí, viz [62] a [63]

Wikiprojekt České obce, viz [64]

Fotohistorie obcí, měst a staveb v krajině (Ivo Petr), viz [65]

WikiProjekt Kostely, viz [66]

Studenti píší Wikipedii, viz [67]

Aktuální autorský kolektiv

Odpovědný garant projektu

Odborní garanti a členové redakční rady slovníku

Externí spolupracovníci

Anketa

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Admin, Echo, Joe Angrešt, Magdalena, Maljana, Markos, Zofka777