Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Arts marketing

Arts marketing ve světové, především anglicky psané, literatuře obvykle marketing výtvarného umění (fine arts), a to jak na trzích s uměleckými díly, tak v oblasti vystavování resp. zpřístupňování umění a kulturního dědictví veřejnosti; marketing muzeí a galerií v neziskové oblasti (viz i art marketing).

L: JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Art marketing v praxi. Praha : Grada Publishing, 2008; KOTLER Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2006.

Radka Johnová 31.3.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Johnova, Zofka777